Kinderboekenfestival van start.

Kinderboekenfestival van start.

Vandaag, maandag 23 maart 2015, ging het kinderboekenfestival van start op het beurs terrein van de Kamer van Koophandel in Suriname. ACT Suriname ontving tegen 8.30 in de morgen de eerste groep leerlingen in haar stand voor de “reis’ naar zuid-Suriname. Katia Delvoye beet de spits af.   Delvoye: De leerlingen stappen meteen in het […]

De Groene les kist is op Kwamala!

De Groene les kist is op Kwamala!

De Groene leskist is op Kwamala! Op woensdag 11 maart 2015 overhandigde Katia Delvoye van ACT Suriname de ‘groene leskist’ aan de openbare school van Kwamalasamutu. Daarin zit lesmateriaal, zoals boekjes, over de natuur en het milieu in Suriname. “Het had heel wat voeten in de aarde om de groene leskist op Kwamalasamutu te krijgen”, […]

Het plantenboekje

Het plantenboekje

Op dinsdag 3 maart 2015 overhandigde Katia Delvoye, Education and Outreach Coördinator van ACT Suriname, het plantenboekje aan de schoolhoofden van de openbare scholen van Apetina en Kwamalasamutu. Het betreft de tweede uitgifte in de Junior Park Rangers-reeks en de bijbehorende posters. Het plantenboekje is de nieuwste publicatie van ACT Suriname. In de Junior Park […]

Twinningproject ACT Suriname en Universiteit van Utrecht

Twinningproject ACT Suriname en Universiteit van Utrecht

Suriname beslaat een belangrijk deel van het Amazone-regenwoud. Voor het duurzaam benutten van de daarin voorkomende natuurlijke hulpbronnen en behoud van de biodiversiteit, is betrouwbare data van vitaal belang voor effectief beleid. Betrokkenheid van lokale gemeenschappen is daarbij onmisbaar, ook voor het behoud hun traditionele leefgebieden. Binnen dit kader gaat dit jaar van start het […]

Un Do’o!

Un Do’o!

‘Un do!’ Zo begroet je elkaar binnen de Matawaigemeenschap als je bent aangekomen. Op 10 februari 2015 startte ACT Suriname trainingen voor deze gemeenschap die zal participeren in het maken van ‘etno-culturele’ (landgebruiks)kaarten en projecties voor landinrichting in de toekomst. Dit project is geïnitieerd door de Stichting Avittimauw. Gerda Beeley en Tina Henkie van deze […]

Sjamanen en Leerlingen-programma

Sjamanen en Leerlingen-programma

In de eerst week van januari 2015 kwamen sjamanen uit verschillende dorpen uit Zuid-Suriname voor twee dagen bijeen om het ‘Sjamanen en Leerlingen-programma’ van ACT Suriname te evalueren. Vanuit Gonini Kiki Mofo was aanwezig Ramon Awenkina, traditionele genezer en gespecialiseerd in het helen van botbreuken. De traditionele genezers waren het unaniem over eens dat dit […]

Op weg naar de Matawai

Op weg naar de Matawai

Vanaf de jaren ’90 werkt ACT Suriname samen met de inheemsen aan het in kaart brengen van inheemse grondgebieden. Deze ‘etno-culturele’ kaarten met betrekking tot gebruik van land door tribale volken en de grenzen van deze gebieden, zijn zeer belangrijk in de dialoog over de erkenning van grondenrechten van de inheemse en marrongemeenschappen. Keeng Koemoe uit […]