De Stichting Amazon Conservation Team (ACT) Suriname zet zich op een unieke wijze in voor de bescherming van het Amazone-regenwoud, onze wereldnatuur, door inspraak en een jarenlange samenwerking met lokale inheemse volkeren in het zuiden van Suriname. Op 2 september 2002 werd ACT Suriname opgericht als een niet-gouvernementele organisatie (ngo) onder het Surinaams recht.

De activiteiten van de organisatie begonnen in 1999 op basis van etno-botanisch veldwerk van Mark Plotkin, Ph.D, president en co-oprichter van de Amerikaanse moederorganisatie Amazon Conservation Team. Plotkins onderzoek was gericht op een beter begrip van het traditionele gebruik van geneeskrachtige planten en geneesmethoden van inheemsen in Suriname. Plotkin zocht naar mogelijkheden om zijn inheemse partners in Suriname op betekenisvolle wijze te assisteren in het behoud van hun culturele identiteit en milieuerfgoed in het licht van moderne ontwikkelingen.

Missie
De missie van de ACT Suriname is om in partnerschap met inheemse en marrongemeenschappen te werken aan het beschermen en behouden van de biodiversiteit, hun cultuur en traditionele gezondheidszorg binnen de grenzen van Suriname. De inheemsen zijn door de eeuwen heen de traditionele bewoners en gebruikers van het bos en staan daarom in onze programma’s centraal voor de bescherming van het tropisch regenwoud.

Visie
Waardering en integratie van traditionele kennis en het versterken van inheemse en marrongemeenschappen voor het beschermen van onze ecosystemen, en alle daarin voorkomende levende organismen, zal bijdragen aan het behoud van ons Amazone regenwoud. Dat is de visie van ACT Suriname. Het gaat enerzijds om bescherming van een natuurlijk ecosysteem en haar biodiversiteit en anderzijds het verbeteren van de bestaanszekerheid en ondersteuning van de traditionele cultuur. In ons werk zijn we ons ervan bewust dat dit een constant proces is.