OIS en COICA bezoeken ACT Suriname

PARAMARIBODe Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) en de Coördinator van Inheemse Organisaties van het Amazon Riviergebied (COICA) hebben recentelijk een bezoek gebracht aan ACT Suriname. Er wordt onder andere een Memorandum of Understanding voorbereid om de samenwerking tussen de drie in Suriname en in de regio te bestendigen.  

De programmacomponenten van ACT Suriname hebben raakvlakken met de thema’s waarop OIS en COICA focussen. OIS en COICA kijken naar mogelijkheden om gemeenschappelijke agenda’s met Ngo’s te bepalen. Verder ondersteunen zij graag gouvernementele initiatieven die moeten leiden tot de erkenning van de rechten van Inheemsen gemeenschappen. Daarnaast promoten zij regionaal de  duurzame ontwikkeling en levensonderhoudsprojecten. In dit kader is ACT Suriname uitgenodigd om in september deel te nemen aan de COICA-bijeenkomst in Ecuador. COICA was heel blij met het werk dat ACT in Suriname ondersteunt en faciliteert.”-.

Foto-onderschrift: Het bestuur van de OIS en COICA op bezoek bij ACT Suriname. Carlo Koorndijk (tweede van rechts) schudt de hand met de COICA-vertegenwoordiger. ©ACT Suriname, 2018.