Partnerschap tussen Matawai & Amazon Conservation Team

Tradities en Duurzaam bosbeheer in Boven Saramacca
Partnerschap tussen Matawai & Amazon Conservation Team

Met veel enthousiastme hebben de tien dorpen aan de Boven Saramacca rivier van Bethel tot Vertrouw op 29 en 30 januari jl. twee gebouwen in gebruik genomen. In Boslanti gaat om een gebouw dat dienst zal doen als een leerschool en traditionele kliniek. Deze “kliniek” zal primair dienst doen als een faciliteit om ouderen van de Matawai te mobiliseren voor het overdragen van de medicinale kennis aan de jongere generatie.
De Matawai gemeenschap ervaart dat dit erfgoed langzaam, maar zeker verloren gaat en er op korte termijn behoefte is aan overdracht.
Collegae medicinale kennisdragers vanuit Gonini Mofo kriki en de Inheemsen uit zuid Suriname staan gereed om hieraan een bijdrage te leveren.

Dit gebouw symboliseert een start van een nieuw tijdperk, waarbinnen de locale gemeenschap de mensen zelf zal mobiliseren en het centrum gaat beheren. Het Taco Oso, bestaande uit walaba, geeft de gemeenschap tevens mogelijkheden om wederom kritisch te kijken naar de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en lange termijn planningen te maken voor gemeenschaps ontwikkelingen en daarbinnen overeenkomsten te sluiten.

In het verlengde hiervan is het eerste ACT rangers station te Sukibaka in gebruik genomen, waar drie rangers actief zijn. Ca. 10 mensen uit dit gebied hebbben trainingen in duurzaam bosbeheer gehad, startende met inventarisaties volgens SBB voorschriften. Tevens  zijn trainingen gestart in wildbeheer.

In 2018, zullen de overige dorpen in dit deel van het Matawaigebied, kandidaten voordragen om opgenomen te worden in het rangerskorps.  De locale gemeenschap geeft aan dat zij meer betrokkenheid zien in het beheer en controle van hun gemeenschapsbos (ca. 100.000 ha). Vanuit ACT Suriname wordt gefaseerd gewerkt aan faciliteren van de gemeenschap om hun bossen te beheren en tevens een monitoring te doen in de bufferzone van het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR). De ontsluitingsweg die in 2017 in gebruik is genomen brengt diverse ontwikkelingsmogelijkheden met zich mee, maar zorgt ook voor uitdagingen.

De vooruitzichten van  2018 zijn zeer hoopgevend en gericht om beide investeringen dienstverlenend te maken naar de Matawai, en tevens het ingezette traject van peperproductie tot export product uit te breiden met locale verwerkingsunits.