Samenwerking met Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai

De Matawai gaan hun ongeschreven geschiedenis ten aanzien van hun traditioneel leefgebied vastleggen met behulp van kartering en videografie.  De Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai en het Amazon Conservation Team Suriname (ACT-Suriname) tekenden hiertoe op 9 november een intentieverklaring. Het doel van deze overeenkomst, die voor twee jaar is aangegaan, is samenwerkingsafspraken te maken gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van de gemeenschappen bij het invullen van hun behoeften en ambities binnen dit kader. Het gaat hoofdzakelijk om:

  • Logistieke ondersteuning
  • (Audiovisuele) vertaling van de geschiedenis naar Sranan Tongo/Nederlands
  • Het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen ten aanzien van de toegankelijkheid van de geschiedenis/intellectueel eigendom

Het doel van de stichting is de culturele, sociaal-maatschappelijke- en economische ontwikkeling van de dorpen in het gebied der Matuariers bevorderen.  De Matawai wonen verspreid over kleine nederzettingen aan de Saramacca rivier. ACT-Suriname heeft in 2015 het Matawai gebied toegevoegd aan haar werkgebieden op aanvraag van de lokale gemeenschap. Het ACT werkt in heel Suriname met lokale gemeenschappen aan het beschermen en behouden van de biodiversiteit, de cultuur en de traditionele gezondheidszorg.