ACT-Suriname neemt deel aan ‘Dag der Traditionele Medische Systemen’

Op vrijdag 10 november, neemt het Amazon Conservation Team Suriname deel aan het congres ‘Dag der Traditionele Medische Systemen’ dat in het KKF gebouw in Paramaribo wordt gehouden, met de synthese tussen Westerse en Traditionele Medische Systemen als belangrijkste thema. Met het organiseren van dit congres wordt een aanzet gegeven tot het duurzaam ontwikkelen van de Traditionele Medische Systemen industrie in Suriname.

In 2003 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij haar lidstaten aangedrongen, om nationaal beleid en regelgeving, op het gebied van traditionele, of alternatieve medicijnen te ondersteunen. Vanwege haar rijke en succesvolle ervaring met traditionele geneeskunde zijn er sinds 2014 aftastende gesprekken gevoerd met India. De regering van Suriname heeft inmiddels een coördinatiegroep ingesteld voor de uitvoering van een samenwerkingsprogramma tussen Suriname en India welke bestaat uit functionarissen van het Kabinet van de Vicepresident, de Ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken.

Het Amazon Conservation Team kent zijn oorsprong in de natuurgeneeskunde. Het documenteren van medicinale planten en het behoud van de traditionele geneeskunde heeft de basis gelegd voor het ontstaan van de organisatie in 2002. Het gezondheidsprogramma van ACT is toegespitst op het behoud van de traditionele geneeskunde en de integratie van traditionele geneeswijzen in de reguliere gezondheidszorg.

Als een van de inleiders wil het ACT-Suriname een sterke boodschap meegeven aan de afgevaardigden en vertegenwoordigers van overheid en de medische wereld met het oog op het wettelijk beschermen van traditionele medicijnkennis. ACT-directeur Minu Parahoe: “We hopen dat de samenwerking zal leiden tot meer erkenning van de traditionele medicijnkennis maar ook tot wettelijke bescherming ervan. Niet alleen in het belang van de kennisdragers maar bovenal om de potentie van deze sector te ontwikkelen. Daarmee zal ook een ander belangrijk aspect onder de aandacht worden gebracht: het behoud van ons natuurlijk kapitaal. Inheemse volken zijn niet alleen afhankelijk van het bos om hen te voorzien van voedsel en geneesmiddelen, hun hele spirituele, culturele en sociale identiteit is ermee verbonden.

Namens het ACT-Suriname zullen twee traditioneel geneesheren aanwezig zijn, Ramon Awenkina en Kamainja Panashekung, om te vertellen over hun ervaringen met het leerprogramma van het ACT en de kennisoverdracht van traditionele geneeskunde. Kamainja Panashekung is geboren in Brazilië als lid van de Waiwai stam, hij is opgegroeid in Guyana maar woont in Suriname. Hij is opgeleid als sjamaan door geneesheren van de Sikiana, Trio en Waiwai culturen en is samen met personeel van het Amazon Conservation Team (ACT) verbonden aan een traditioneel leerprogramma voor traditionele geneeskunde voor inheemse groepen van zuid-Suriname, grenzend aan Brazilië. Momenteel is hij als inheems supervisor verbonden aan ACT en houdt hij toezicht op een ACT-gefinancierde school in het Braziliaanse dorp Urunai.

Ramon Anwenkina is geboren en getogen in het Tapanahony gebied in Suriname. Vanaf zijn 25ste is hij zijn kennis gaan vergaren over traditionele planten en bomen van zeven verschillende leermeesters. Om de kennis over medicinale kruiden en de traditionele marron geneeswijzen te behouden en dichter bij de gemeenschap te brengen, heeft hij samen met John Bisoina het gezondheidscentrum Mokisa Busidataa Oso opgericht in Paramaribo. In de kliniek worden patiënten behandeld met onder andere botfracturen, hypertensie, gewrichtspijnen, schotwonden en slangenbeten. Als specialist op het gebied van bot- en gewrichtsaandoeningen heeft hij verschillende trainingen gevolgd en gewerkt met orthopeden in de ziekenhuizen in Paramaribo. Ramon is tot slot betrokken bij het ‘Sjamanen en Leerlingen-programma’ van het Amazon Conservation Team  Suriname dat gericht is op behoud van traditionele geneeskundige kennis door middel van het overdragen van deze kennis op de volgende generaties.