Doordat de dorpen in het zuiden van Suriname geïsoleerd zijn, is het moeilijk voor de bewoners om een duurzaam inkomen te genereren voor bijvoorbeeld het aanschaffen van westerse producten, w.o levensmiddelen en medicijnen. Maar ook voor educatie van hun kinderen, m.n. voor vervolgonderwijs op de basisschool in Paramaribo. Vrouwen lijden het meest onder het gebrek aan inkomsten, aangezien zij voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Het programmaonderdeel ‘voedselzekerheid’, dat in samenwerking met het ministerie van LVV is opgezet, moet verandering brengen in de situatie van de gemeenschap en van deze vrouwen in het bijzonder. Tribale en inheemse vrouwen bezitten een rijkdom aan traditionele kennis van het bos.

Het Amazon Conservation Team Suriname versterkt de capaciteit van de lokale vrouwen met betrekking tot specifieke onderdelen binnen hun systemen van duurzame landbouw en landbeheer methoden om zodoende de voedselvoorziening veilig te stellen.  Door middel van training in duurzame landbouwmethoden en workshops over voeding en gezondheid, zijn de vrouwen in staat de voedingswaarde van hun oogst te verhogen. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve bronnen van inkomsten, het maximaliseren van de landopbrengst en het in kaart brengen van mogelijke afzetmarkten. Tot slot dragen de activiteiten bij aan de bescherming van onze biodiversiteit en de lokale cultuur.

HONING
In het inheemse dorp Kwamalasamutu in Zuid-Suriname is ACT gestart met een pilotproject voor het kweken van bijen. De doelstelling is om de gezonde en zoete ‘boshoning’ te verkopen in de stad en zo te zorgen voor een extra bron van inkomsten voor de gemeenschap. In de eerste fase van het project wordt onderzocht welke soort honingbij ‘de beste’ is, zowel naar smaak als hoeveelheid geproduceerde honing. Daarnaast wordt uitgezocht op welke manier de bijen het best worden gekweekt. De trekkers van het zijn Kamanja, Wuta, Korotai, Keng, Pansokoro en Oseinjo. LVV, het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt, biedt logistieke ondersteuning en de coordinatie gebeurt door Bruce, de fieldproject manager van ACT.

INHEEMS HANDWERK

Nijverheidsproducten worden al eeuwen op traditionele wijze door de inheemse vrouwen gebruikt. Decoratieve accessoires zoals halskettingen en armbanden, en bruikbare accessoires als hangmatten en babydragers van geweven katoen en keramische producten zijn enkele van de producten die worden gemaakt. ACT brengt lokale gemeenschappen met nationale en internationale ontwerpers in contact voor het combineren van traditionele kunstvormen met de wensen van de markt. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan alternatieve inkomsten, duurzame ontwikkeling en het behoud van zowel de biodiversiteit als unieke artistieke tradities. Daarnaast begeleid ACT de participatie aan lokale kunst en nijverheidsevenementen en verkoop via internet.  In 2014 is ACT Suriname begonnen met een actief opkoop programma voor producten van kunstnijverheid. In de dorpen Tepu, Apetina, Kwamalasamutu en Sipaliwini worden producten door ons opgekocht. Vanuit de gemeenschappen worden de volgende producten aangeboden:kettingen en armbanden van natuurlijke zaden

  • kettingen en armbanden van kralen (synthetisch)
  • babydragers gemaakt van zelf geweven katoen of wol
  • indiaanse banken
  • diverse gevlochten keukenhulpmiddelen (matapi, manari en wawai)
  • souvenirs waaronder pijl en bogen en muziekvoorwerpen
  • traditioneel gemalen peper

Wij verkopen deze nijverheidsproducten vanuit ons kantoor in Paramaribo maar ook tijdens evenementen zoals de Paramaribo Sunday Flair. Deze activiteit heeft de potentie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de mogelijkheid tot duurzaam levensonderhoud. ACT Suriname verzorgt trainingen voor lokale producenten om zo de kwaliteit van de producten af te stemmen op de eisen van de afzetmarkten. Hierdoor worden alternatieve inkomsten verkregen en aanzet gegeven tot duurzame ontwikkeling met unieke culturele tradities, vervat in hoogwaardige artistieke producten.

BIOLOGISCHE PEPER
Peper (pemei / pepre) is een belangrijk voedingssupplement voor plattelands en stedelijke gemeenschappen in heel Suriname. ACT Suriname is een initiatief gestart om een groep van 80 vrouwen uit dorpen in 3 gerichte gemeenschappen (Pelelu Tepu, Matawai, Kwamalasamutu), te ondersteunen bij de productie van pepers. Het project streeft ernaar de deelnemers technische en zakelijke vaardigheden bij te brengen, producenten beter te organiseren om een hoger volume peper te kunnen verkopen via zowel gevestigde als aanvullende kanalen. Het landbouwprogramma dat in 4 dorpen in het zuiden van Suriname wordt uitgevoerd, is erop gericht de bestaande bedreigingen voor de peperaanplant, zoals de “leafcutter”-mieren aan te pakken.