WERKWIJZE

ACT’s benadering van natuurbehoud is een partnergerichte aanpak. Inheemsen en marrons, de rechtmatige beschermers van ons Amazone-regenwoud, worden versterkt door middel van trainingen, het begeleiden van door de gemeenschappen zelf geïnitieerde projecten, die te maken hebben met het beschermen van traditionele kennis, biodiversiteit of sustainable livelihood.
De integratie en bescherming van traditionele kennis en vaardigheden is terug te vinden in al onze programma’s. Naast partnerschappen met de inheemse en marrongemeenschappen voor bescherming en management van ons regenwoud, gaat ACT Suriname ook partnerschappen aan met organisaties die een bijdrage leveren aan het versterken van deze primaire doelgroep, zoals NGO’s, overheidsinstituten en parastatale instellingen.
Donoren die onze missie ondersteunen leveren een bijdrage aan het werk van onze stichting, zowel financieel als door het delen van kennis en het inzetten van hun netwerk.

WAAR WERKT ACT SURINAME?

Het werkgebied van ACT Suriname bevindt zich in de zuidelijke helft van Suriname (zie kaart). Projectactiviteiten worden geïmplementeerd vanuit ons kantoor in hoofdstad Paramaribo en via de veldstations in Peleletepu, Kwamalasamutu, Sipaliwini, Apetina, Gonini Mofo en het Matawaigebied.