ACT Suriname juicht goedkeuring Minamata ontwerpwet toe

Aandacht voor monitoring kwaliteit rivier- en kreekwater binnenland

Het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname is bijzonder verheugd met de goedkeuring van de ontwerpwet over het Minamata verdrag door Suriname. Wij feliciteren de Surinaamse samenleving en in het bijzonder de dorpsgemeenschappen in Zuid Suriname met deze positieve ontwikkeling. “Als de implementatie en enforcement hiervan strak worden opgevolgd, dan kan de goudwinning in die gebieden bewuster worden uitgevoerd”, zegt Minu Parahoe, ACT Suriname project director.

Vorige week heeft De Nationale Assemblee de ontwerpwet houdende ratificatie van het verdrag Minamata Convention on Mercury met een algemene meerderheid van 39 stemmen goedgekeurd. Het doel van dit verdrag is het verminderen van het kwikgebruik in met name goudwinningsgebieden. Suriname is nu formeel gebonden aan aanpassing van zijn nationale wet- en regelgeving aan de internationale regulaties tegen het gebruik van kwik. Dit commitment biedt kansen, maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid. “Stopzetting van goudwinningsactiviteiten ter bescherming van het milieu is een wens, maar ook ver van realistisch. Dus, de overheid en overige partners zullen onder meer andere technieken moeten introduceren om kwik te vervangen. De uitdaging is echter het aanbieden van betaalbare praktische systemen die als alternatief kunnen dienen wanneer kwik wordt weggenomen”, aldus Parahoe.

Het aanbieden van alternatieven tegen kwikgebruik is echter slechts een onderdeel binnen het geheel van milieubescherming. Het monitoren van de kwaliteit van onze rivier- en kreekwaterbronnen dient continue te geschieden. “In het verlengde hiervan hebben wij de capaciteit in huis”, zegt de ACT Suriname project director, trots. Binnen het Amazon Conservation Rangers (ACRs) Programma zijn tientallen rangers opgeleid en al jaren werkzaam in verschillende dorpen in Zuid Suriname. Zie de aangehechte factsheet voor achtergrondinformatie over het programma. Het ACT kijkt uit naar de ondersteuning van betaalbare analysemethoden om het weefsel van vis die mogelijk gecontamineerd is met kwik te kunnen uitvoeren. Ook op dit gebied zijn de rangers opgeleid en inzetbaar.-.

Foto-onderschrift: Een docent van de Anton de Kom Universiteit Suriname, het afgelopen jaar, tijdens een watermonitoringtraining met rangers in het dorp Sipaliwini in het zuiden van Suriname. ©ACT Suriname, 2018.

Voor informatie over het Minamata Verdrag en Suriname kunt het volgende document raadplegen:

http://www.nimos.org/smartcms/downloads/Korte%20Nederlandse%20toelichting%20Minamata%20verdrag%20Aug2015.pdf

Voor meer achtergrond over het Minamata verdrag internationaal zie de volgende website http://mercuryconvention.org/