Dr. A. Druiventak with ACT’s IPG’s

ACT Rangers Program
ACT Suriname stimuleert duurzaam beheer van het tropische regenwoud met nadrukkelijke aandacht voor inheemse leefgemeenschappen en hun gebieden. Wij werken nauw samen met inheemse gemeenschappen om bestaande bedreigingen in kaart te brengen en om gebieden vast te stellen die in aanmerking komen voor bescherming. Hiervoor zijn er onder andere park guards getraind in communicatie- en veldvaardigheden en het gebruik van computers en verschillende (bosbouw)instrumenten.

Samen met de Surinaamse overheid is een curriculum ontwikkeld voor de opleiding van deze inheemse park guards. Tot nu toe zijn 25 personen opgeleid voor de dorpen Kwamalasamutu, Apetina, Tepu en Sipaliwini. De park guards hebben een belangrijke rol bij het duurzaam beheer van het regenwoud. Zij monitoren onder meer de vegetatie en wildlife.

Community mapping
De Rangers ondersteunen ook het programmaonderdeel ‘landbeheer’. Het doel is om ‘etno-culturele (landgebruiks)kaarten te maken door en voor de lokale gemeenschappen en te komen tot vastleggen van projecties voor toekomstige landinrichting. Voor de Wayana’s, in het zuid-oosten van Suriname, is een landbeheersplan ontwikkeld volgens de participatieve methode, zoals gebruikt bij de Triogemeenschap. De etno-ecologische studie die voor de Wayana’s is verricht, geeft informatie over de uitvoering van het betreffende landbeheersplan.

Vanaf 2014 is ACT ook actief in het traditionele Matawaigebied. Het doel is om de bestaande etno-culturele kaarten als basis te gebruiken en deze aan te vullen met informatie over gewenste, toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast wordt er gekeken naar de bedreigingen van buitenaf voor het Matawaigebied, die eveneens in kaart zullen worden gebracht. Doordat de dorpen in het zuiden geïsoleerd zijn, is het moeilijk voor de bewoners om een duurzaam inkomen te genereren voor bijvoorbeeld het aanschaffen van levensmiddelen en medicijnen.

Vanuit het idee om de traditionele kennis over flora en fauna niet verloren te laten gaan, werken we aan een Biodiversity Database Suriname. Deze database is gedeeltelijk online en gratis toegankelijk. Daarin worden de namen van dieren en planten in het Trio, Wayana, Sranantongo, Nederlands en Engels gelinkt aan hun wetenschappelijke benaming. Zo hopen we de communicatie over fauna en flora tussen verschillende bevolkingsgroepen te vergemakkelijken. Als de database helemaal af is, zullen er meer dan 6oo dieren en planten beschreven zijn.