ACT organiseert dialoogsessie over grondenrechten IP & TP

PARAMARIBO – Onder grote belangstelling van het maatschappelijk middenveld heeft het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname in samenwerking met de Vereniging van Inheemsen Dorpshoofden in Suriname (VIDS) op woensdag 29 augustus de dialoogsessie gehouden over het grondenrechtenvraagstuk van de Inheemsen en Tribale volkeren in Suriname. De titel was ‘Het Stappenplan voor grondenrechten: Op weg naar een duurzaam Suriname’ met een nadrukkelijke focus op Natuurbescherming en de grondenrechten.

De sessie was in Cherics Event Center aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo. Deze sessie was de eerste in een serie van vier. De wettelijke erkenning van grondenrechten en andere rechten van inheemse volken zal een fantastische stap voorwaarts zijn op vele gebieden, onder andere rechtszekerheid, erkenning van collectieve culturen, natuurbescherming, ontwikkelingskansen en duurzame benutting van natuurlijke hulpbronnen. Er bestaan ook gematigde of zelfs uitgesproken meningen over potentiële negatieve consequenties van deze hoognodige vernieuwing van wetgeving in Suriname. Het doelvan de dialoogsessie was om de verschillende meningen en adviezen te verkrijgen over het “Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse Volken in Suriname” dat door de regering van Suriname is goedgekeurd. De president van de Republiek Suriname heeft op 7 augustus 2018 de uitdrukkelijke opdracht tot uitvoering van dit plan gegeven.  Het gaat om een ambitieus plan om op een participatieve wijze, binnen 12 maanden, een pakket aan conceptwetgeving op te leveren en bij de Nationale Assemblee in te dienen ter goedkeuring.  Een adequate uitvoering van dit Stappenplan zal ook bijdragen aan de implementatie van het Kali’na en Lokono vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.  In dit vonnis is namelijk ook de wettelijke erkenning van, onder andere, grondenrechten der inheemse en tribale volken in Suriname opgenomen. Het ging er bij de dialoogsessie niet om het bereiken van consensus. Na evaluatie wordt besloten of de andere drie dialoogsessie nog zullen worden georganiseerd.-.

Foto-onderschrift: Deelnemers tijdens de eerste dialoogsessie over de grondenrechten van Inheemsen en Tribale volkeren in de Cherics Event Center aan de Anton Dragtenweg.