Van de Zoo naar Kwamalasamutu.

Bijna veertig leerlingen van de Eugenio Pascellis basis school maakte binnen een uur een reis vanuit het ‘John H. Altenberg Educatie en Informatie centrum’ van de Paramaribo Zoo naar het Trio inheemse dorp Kwamalasamutu.
Op 21 mei 2015 was Katia Delvoye, Education & Outreach officer van ACT Suriname op bezoek in de Paramaribo ZOO.
Delvoye gebruikte het Plantenboekje en de bijbehorende poster uit de Junior Park Rangers serie om de leerlingen mee te nemen op een educatieve reis.
De kinderen luisterde aandachtig naar Delvoye die vertelde waarom het tropisch regenwoud belangrijk is voor de inwoners van het binnenland. Tijdens deze presentatie stond het plantenboekje centraal. De nadruk werd gelegd op het gebruik van planten. De inheemsen en marrons hebben veel kennis over het gebruik van planten als medicijn. Voor hun is het bos net een apotheek. Maar de inheemsen gebruiken het bos ook om bijvoorbeeld te jagen en bouwmaterialen te halen. Het is dus belangrijk om zorgvuldig met het bos om te gaan zodat het behouden blijft voor komende generaties.

Katia bezig met de les

Katia Delvoye, Education & Outreach officer tijdens de educatieve “reis” naar Kwamalasamutu

Delvoye had heel wat aanschouwelijk materiaal uit de dorpen van inheemsen van zuid Suriname. De pijl en boog, waaier, cassavepers, kam uit natuurlijke materialen, maraka, hangmat, Braziliaanse noot, vis fuik, kalebas, juwelen uit zaden en een fluit gemaakt van bot, behoorden tot de voorwerpen die de leerlingen konden aanschouwen.
Nadat de ‘reis’ naar Kwamalasamutu was afgelopen hield Delvoye een evaluatie met de leerkrachten en de educatie staff van de Zoo.
Iedereen was erg enthousiast. Ze gaven aan dat de mix van het planten boekje, de posters en het aanschouwelijk materiaal prachtig is om de kinderen actief mee te laten doen.

Delvoye heeft na deze pilot-les een ‘les brief’ geproduceerd die als leidraad kan dienen voor leerkrachten en de educatie afdeling van de Paramaribo Zoo. ACT Suriname heeft het planten boekje, de bijbehorende poster en een deel van het aanschouwelijk materiaal gedoneerd aan de Paramaribo Zoo.
De Educatie afdeling zal het lesje van ACT Suriname aanbieden in hun educatie Programma. Hierdoor kunnen meer leerlingen de “Reis” naar Kwamalasamutu maken.