IPG gebouw Apetina krijgt langverwachte zinkendak

In het Wayana dorp Apetina in zuid-Suriname zijn de Indigenous Park Guards of ACT Rangers, eind mei 2015 gestart met het vervangen van het dak van het veldstation.

IPG gebouw 2

Vervanging dak IPG gebouw Apetina

Het veldstation heeft vanaf de oplevering in 2007 een dak van tasi palm bladeren gehad. Een tasi dak vereist veel onderhoud. Lekken en eventueel door insecten aangetaste delen moeten regelmatig worden bijgewerkt. Hoewel ACT graag het natuurlijk materiaal handhaaft in haar operaties, is er een schrijnend tekort aan tasi in Apetina. De afstanden die men moet overbruggen voor het regelmatig oogsten van tasi is een enorme uitdaging in tijd en geld.

De druk op tasi is de afgelopen tijd toegenomen mede vanwege de enorme oogst van de palmbladeren voor het dak van het dorpshuis. Het duurt ongeveer drie jaar, voor dat er weer geoogst kan worden. Hierdoor is er een chronisch tekort ontstaan aan Tasi in de directe omgeving van het dorp.

De IPG’s hebben in overleg met de lokale gemeenschap het voorstel gedaan om het veldstation te voorzien van zinkendakplaten.