UTSN jaar twee

Het veldwerk binnen het Twinningsprogramma staat voor de deur. Amazon Conservation Team Suriname (ACT-S) heeft vanaf vorig jaar een Twinningsproject in uitvoering met haar Nederlandse partner, Universiteit van Utrecht (UU), en lokale partners, het CELOS (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname), Nationaal Herbarium Suriname (BBS), SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht) en Natuurbeheer (NB).

Dit jaar is op schema voortzetting van de geïnitieerde metingen van 2015. Een derde plot binnen het Nationaal Forest Inventory (NFI) Programma wordt opgezet. Deze zal leiden tot biomassa en carbon (koolstof) bepaling in de plot (berekend uit de gemeten bomen en bemonstering van de bodem). Hermetingen van de tasi (=palm ten behoeve van dakbedekking) moet leiden tot het opstellen van richtlijnen voor het oogsten van tasi. Inventarisatie van de voorkomende macro fungi en bromelia-achtige (epifyten) in de NFI plots geeft een beeld van hoe gezond het bos is en hoe de afbraak eruit ziet. Ook worden de opnames van het wild binnen een straal van 5  en 10 km vanuit Kwamalasamutu vervolgd. Deze metingen zullen op lange termijn inzicht verschaffen in de beschikbaarheid van protein (voedselzekerheid).

Dit jaar is er een nieuw element bij, schade veroorzaakt door draagmieren. ACT-S verwacht een groep van 20 rangers en 15 studenten te Kwamalasamutu in de periode mei-juli 2016.