Centraal in onze projecten staat het verhogen van de levensstandaard van inheemse en marrongemeenschappen door het versterken van traditionele kennis en vaardigheden.

ACT Suriname hanteert daarbij de volgende normen:

  • werken op basis van gelijkheid met de inheemse en marrongemeenschappen
  • projecten uitvoeren op aanvraag van en in samenspraak met de lokale bevolking
  • versterken van de inheemse en marrongemeenschappen bij het integreren van traditionele kennis voor verbeteren van de leefbaarheid
  • ondersteunen en bevorderen van de fundamentele rechten van inheemse en marrongemeenschappen, zoals recht op autonomie, identiteit, leefgebied, participatie en ontwikkeling
  • respecteren van de kennis van de leefgemeenschappen en volgen van internationale regels op het gebied van intellectueel eigendom, territoria, toegang tot hulpbronnen en het verdelen van mogelijke voordelen
  • bevorderen van studie, heractivering, bescherming en toegankelijkheid van traditionele gezondheidszorg
  • staan voor het behoud en de bescherming van de biodiversiteit
  • inzetten voor het in stand houden van het natuurlijke en sociale milieu
  • zich niet bezighouden met bio-prospecting