Wat is ACT Suriname

Vele organisaties zetten zich in voor de bescherming van het Amazone regenwoud. Amazon Conservation Team Suriname zet zich op een unieke wijze in voor de bescherming van onze natuur door een jarenlange samenwerking met onze inheemse volkeren in het Zuiden van Suriname.

Missie

De missie van de Stichting Amazon Conservation Team Suriname ( ACT Suriname) is om in partnerschap met inheemsen en marrongemeenschappen te werken aan het beschermen en behouden van de biodiversiteit, cultuur en traditionele gezondheidszorg binnen de grenzen van Suriname.

Inheemse KinderenDe inheemsen zijn door de eeuwen heen de traditionele bewoners en gebruikers van het bos en staan daarom in onze programma’s centraal voor de bescherming van het tropisch regenwoud.

Visie

De visie van de Stichting Amazon Conservation Team Suriname is dat waardering en integratie van traditionele kennis en het versterken van inheemsen en marrongemeenschappen voor het beschermen van onze ecosystemen en alle daarin voorkomende levende organismen bij zal dragen aan het behoud van ons Amazone regenwoud. In ons werk zijn we ons ervan bewust dat dit een constant proces is van bescherming van een natuurlijk ecosysteem en haar biodiversiteit aan de ene kant en het verbeteren van de bestaanszekerheid en ondersteuning van de traditionele cultuur aan de andere kant.

Geschiedenis

De activiteiten van de organisatie zijn begonnen in 1999 op basis van ethno-botanisch veldwerk van ACT’s President en co-oprichter, Mark Plotkin, Ph.D. Zijn onderzoek was gericht op een beter begrip van het traditionele gebruik van geneeskrachtige planten en geneesmethoden van inheemsen in Suriname. Dr.Plotkin zocht naar mogelijkheden om zijn inheemse partners in Suriname op betekenisvolle wijze te assisteren in het behoud van hun culturele identiteit en milieu erfgoed in het licht van moderne ontwikkelingen. Op 2 september 2002 is officieel de Stichting Amazon Conservation Team Suriname opgericht als een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) onder het Surinaams recht.

Werkwijze

De coördinatoren van ACT werken nauw samen en voeren verschillende programma’s in het veld. De gebieden waarop ACT Suriname zich richt zijn kartografie, mapping, landbeheer, traditionele gezondheidszorg, biodiversiteit, duurzaam levensonderhoud, traditionele cultuur en educatie.

ACT ‘s benadering van natuurbehoud is een van binnenuit gerichte aanpak die ervoor zorgt dat de rechtmatige beschermers van ons Amazone regenwoud versterkt worden. De integratie en bescherming van traditionele kennis en vaardigheden is terug te vinden in al onze programma’s. Voor zowel de directe als indirecte bescherming en management van ons regenwoud gaat de stichting in primaire zin partnerschappen aan met de inheemsen en marrongemeenschappen en op het secundaire vlak met organisaties die een bijdrage leveren aan het versterken van deze primaire doelgroep zoals NGO’s, overheidsinstituten en parastatale instellingen.

Grote en kleine donoren die onze missie ondersteunen leveren een bijdrage aan het werk van onze stichting, zowel financieel, als door het delen van kennis en het inzetten van hun netwerk.

‘We take action because we care. It is only then nature can also take care of us’.