Het plantenboekje

Op dinsdag 3 maart 2015 overhandigde Katia Delvoye, Education and Outreach Coördinator van ACT Suriname, het plantenboekje aan de schoolhoofden van de openbare scholen van Apetina en Kwamalasamutu. Het betreft de tweede uitgifte in de Junior Park Rangers-reeks en de bijbehorende posters. Het plantenboekje is de nieuwste publicatie van ACT Suriname.
In de Junior Park Ranger-boekjes worden verplichte curriculumonderdelen van het natuuronderwijs gelinkt aan de Trio- en Wayanacultuur. De overhandiging kon niet in de dorpen plaatsvinden omdat de vliegvelden in Zuid-Suriname vanwege hevige regens gesloten waren.

Schoolhoofden

Vlnr. Susan Mac Nack, Katia Delvoye, Arnold Arupa

Arnold Arupa van OS Apetina en Susan MacNack van de OS Kwalasamutu werden ook geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het derde boek ‘Mijn omgeving’ uit de Junior Park Ranger-reeks.

Delvoye vertelde over haar consultaties in Zuid-Suriname: “We hebben in de verschillende dorpen de kinderen om hun input gevraagd. We hebben ook tekeningen over het onderwerp laten maken die heel goed bruikbaar zijn. Hierdoor krijgen we een product dat echt binnen de belevingswereld van de kinderen past.”

ACT Suriname heeft van de Junior Park Ranger-reeks reeds twee delen ‘Dieren’ en ‘Planten’ uitgebracht. De reeks bestaat uit drie afzonderlijke maar samenhangende delen. Het derde en laatste ‘Mijn omgeving’ wordt verwacht in 2016.
De schoolhoofden waren erg enthousiast over de manier waarop de Junior Park Ranger-reeks tot stand komt. Ze zijn van mening dat er anders te weinig schoolmateriaal zou zijn dat aansluit op de belevingswereld van de inheemse leerlingen.