ACT-Suriname gaat samenwerking aan met CELOS

Het Amazon Conservation Team (ACT-S) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) gaan een samenwerking aan. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen van wetenschappelijke protocollen ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Zo gaan de organisaties samenwerken ten aanzien van onder andere bodemonderzoek, koolstof berekeningen en de chemische analyse van bodem- en plantmateriaal. Daarnaast zal het verzorgen van trainingen onderdeel uitmaken van de samenwerking.

Minu Parahoe, directeur van het ACT-S: ‘Duurzaam bosbeheer is een van de prioriteiten van ACT-Suriname en de missie van het CELOS sluit hier goed op aan. Deze samenwerking stelt onze rangers in staat om betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde data van hun leefgebied te verzamelen.’ Het Ranger programma van ACT ondersteunt lokale gemeenschappen met het verzamelen van informatie over het bos. Voor het duurzaam benutten van de daarin voorkomende natuurlijke hulpbronnen en behoud van de biodiversiteit, is betrouwbare data van vitaal belang. Beide organisaties werken al sinds 2015 nauw samen maar gaan daarin nu een stap verder door de samenwerking te formaliseren.

Inez Demon, Directeur van het CELOS: ‘Middels deze samenwerking zal het CELOS het onderzoek naar o.a. de biodiversiteit, CO2 opslag in de Surinaamse bossen inclusief in de bodems, exploitatie van het bos waaronder het gebruik van bosbijproducten, uitbreiden naar de gebieden waar het ACT actief is.’ Met de uitbreiding naar meer zuidelijk delen van Suriname zal de organisatie een completer overzicht hebben van de eerder genoemde aspecten van de Surinaamse bossen ten einde uitgebreidere informatie te verschaffen voor het formuleren van beleid voor duurzaam gebruik van het bos en de daarin voorkomende hulpbronnen. De samenwerking tussen de partijen is aangegaan voor een periode van een jaar, met de intentie van verlenging.

Over het CELOS

De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname mocht dit jaar haar 50-jarig Jubileum gedenken. In de afgelopen  50 jaar heeft het CELOS zich sterk gemaakt voor het doen van innovatief onderzoek en het leveren van kwalitatieve diensten en onderwijs ten behoeve van de ontwikkeling van de agrarische en bosbouw sector. Veel van de door het instituut ontwikkelde activiteiten geschied in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en nationale en internationale onderwijs en onderzoeksinstellingen, met in acht name van de doelstellingen van de organisatie.