Schoonmak wedstrijd te Apetina
Op 5 December 2017 heeft ACT-Suriname samen met de leerkrachten van de basisschool O.S. Kananoe van Apetina een schoonmaak wedstrijd georganiseerd in dit dorp langs de Tapanahonyrivier. De leerlingen van de school zijn in groepen verdeeld, waarbij iedere groep een Amazone Conservation Ranger (ACR) of leerkracht als begeleider had. Iedere groep kreeg vuilniszakken en moest het dorp in gaan om afval te verzamelen en dat te ledigen in de speciaal daartoe gegraven gaten.
Twee leerkrachten hielden in de gaten welke groep de meeste zakken leverde.
Verbazingwekkend was dat het gat heel snel gevuld was door de enthousiaste jongeren, ondanks het weer een beetje regenachtig was.
ACT-Suriname heeft samen met twee leerkrachten gezorgd voor voeding van de schoolkinderen.
Na de wedstrijd werden alle leerlingen gestuurd naar de rivier om te baden, en terug te keren om te genieten van een lekkere maaltijd. Na het eten begaf iedereen zich naar de Tukusipan, waar de kinderen luisterden naar oude Wayana vertellingen van Basja Laif en Kapitein Same. Vervolgens kregen alle kinderen een pakketje van schriften, pennen en een snoepzakje van ACT-Suriname als prijs voor hun bijdrage aan het opschonen van het dorp en als motivatie om hun best te blijven doen op school.