TAMAKA – Een zoete toekomst voor Zuid-Suriname

In Kwamalasamutu, is de gemeenschap zeer enthousiast over de honing productie. Op dit moment zijn er 6 mannen en enkele vrouwen die wachten op het moment dat ze een box met bijen ontvangen om aan de honing productie te kunnen beginnen.

Het ministerie van LVV heeft met haar experts aan het begin van dit initiatief gestaan. Inmiddels is een Braziliaanse bijen deskundige aangeschoven om de ACT project coördinator, Bruce Hoffman, te ondersteunen. In totaal zijn er meer dan 20 bijensoorten door de lokale gemeenschap beschreven. De honing wordt naar de bij- genoemd.

Tepu en Curuni zijn de dorpen die dit jaar meer ondersteuning zullen krijgen om de honing productie via de kasmethode te doen verhogen. Honing is een product dat bekend is onder de inheemsen in de drie dorpen. Normaliter wordt honing uit het wild geoogst. In eerste instantie zal honing voor eigen consumptie beschikbaar zijn en bij een gestadige toename voor de markt.

De honing van Kwamalasamutu heet TAMAKA – wane,  genoemd naar de stammen  Tareno of Trio-Mawayana- Katuena en Akurio. Wane betekent honing in het Trio.

ACT Suriname gaat vol vertrouwen de volgende fase in, om de productie in de drie dorpen te helpen verhogen en via trainingen en begeleiding, de kwaliteit en de houdbaarheid te verbeteren.

Na een periode van een jaar experimenteren met ‘stingless honey bees’  in zuid Suriname, is deze filmproductie gemaakt. Geniet van een korte documentaire hieronder.