Samenwerken

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en The Amazon Conservation Team Suriname hebben op 8 oktober 2015, ‘Dag der Agrariërs’, een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking duurt 3 jaar.
Binnen het samenwerkingsverband zullen ACT Suriname en het ministerie van LVV werken aan voedselveiligheid, voedselzekerheid en het genereren van inkomsten in zuid Suriname.

Het ministerie heeft expertise toegezegd bij het helpen oplossen van de problemen. Binnen de samenwerkingsovereenkomst gaat er ook ondersteuning uit naar nieuwe inkomst genererende initiatieven zoals honing productie maar ook kijken naar goed plant materiaal om zo de voedsel zekerheid voor de gemeenschappen te vergroten.

 vlnr: directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, directeur ACT Suriname Minu Parahoe

vlnr: directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, directeur ACT Suriname Minu Parahoe

De directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, is heel blij met de samenwerking met ACT Suriname. We kunnen de ondersteuning voor onze initiatieven echt gebruiken. Het regeringsbeleid legt ook nadruk op de landbouw, dus ook landbouw in zuid Suriname. Een van de problemen om dit te verwezenlijken, namelijk de hoge kosten voor lucht transport, wordt door de samenwerkingsovereenkomst met ACT Suriname meteen opgelost. ACT zorgt voor het transport naar de dorpen en wij leveren de expertise. Dit is een win win voor de gemeenschappen.

Dit is zo belangrijk voor de gemeenschappen in Zuid Suriname zegt Minu Parahoe directeur van ACT Suriname. We hebben de gemeenschappen geconsulteerd en met de input een lijst opgesteld van agrarische ontwikkeling die de gemeenschap belangrijk achten.
Heel duidelijk is dat bij voorbeeld lage opbrengsten van cassave door cassaverot en draagmieren een groot probleem is. Het ministerie van LVV heeft de expertise in huis. Ik geloof dat we door de samenwerking goede resultaten kunnen bereiken.
Het ministerie kan gebruik maken van onze logistiek in de werkgebieden in zuid Suriname. Van ons personeel tot onze boten.
We hebben de medewerking van minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn staf.