Amazon Gold Rush: Gold Mining in Suriname

Amazon Conservation Team heeft op 12 oktober de website “Amazon Gold Rush: Gold Mining in Suriname” gelanceerd. De website is te bereiken op http://www.amazonteam.org/maps/suriname-gold/
Op de Website heeft ACT informatie van verschillende bronnen bijeen gebracht om de expansie van goudwinning in Suriname en de invloed op het milieu te tonen te tonen. De website maakt gebruik van de laatste technieken om de informatie interactief en visueel interessant te maken. De desastreuze effecten op het oerwoud van Suriname en de leefgebieden zijn meteen zichtbaar.

 

Amazon Gold Rush Gold Mining in Suriname

Amazon Gold Rush: Gold Mining in Suriname

Voor de website zijn er verschillende bronnen en publicaties in en buiten Suriname geraadpleegd. Er is ook overleg geweest met overheidsinstanties en verschillende organisaties die inheemse en marron gemeenschappen vertegenwoordigen.
Deze website kan een tool zijn voor beleidsmakers, milieu organisaties, wetenschappers en studenten omdat het verschillende lagen van informatie bevat. Zo kun je op een kaart beschermde Natuur gebieden en goudmijn activiteiten laten zien door een selectie te maken. Hierdoor kan er bijvoorbeeld makkelijk gekeken worden waar de beschermde gebieden onder druk staan.

“We hopen dat de informatie van deze website zal bijdragen in de discussie over hoe het leefgebied van de inheemsen en marrons te beschermen” zegt Minu Parahoe directeur van ACT Suriname. “Waterbronnen raken vervuild door kwik en ander afval, het Amazone woud wordt vernietigd. De dieren die in de bossen voorkomen waarvan de binnenland bewoners voor voedsel afhankelijk zijn verplaatsen zich. De voedselzekerheid komt in gevaar. ACT Suriname is bereid samen te werken met organisaties die zich bezig houden met beleid rond de goudwinning en de bescherming van de leefgebieden van de tribale volken.” De ACT rangers monitoren reeds de water kwaliteit in directe omgeving van hun leefgebieden. Ze kijken ook naar de expansie van goud activiteiten rond hun dorpen.
Via satelliet beelden laat de website zien dat er vanaf 1984 er een enorme uitbreiding van de goudmijn activiteiten is geweest. De website zal frequent ge-update worden zodat er steeds meer informatie beschikbaar komt.