ACT Suriname ondersteunt ook in 2016 het Groene Leskist project

Van 16 tot en met 18 januari 2016 heeft ACT Suriname coördinator Katia Delvoye wederom geholpen met een training die verzorgd werd binnen het kader van het groene leskist project. Vanuit ACT Suriname heeft zij de thema’s Ecologie en Biodiversiteit toegelicht aan leerkrachten van de 18 GLO scholen uit het district Brokopondo. Hierbij werd onderandere gebruik gemaakt van de Junior Park Rangers (JPR) plantenboekjes en posters die onderdeel vormen van het educatief materiaal in de groene leskist. Per leskist, zijn er vijf ACT publicaties aanwezig: De Junior Park Ranger boekjes over dieren en planten, “De leerling van de Sjamaan”, “De zon heeft een huis”,   “Lija, Sawo and Arimi”, “Wapono pakoro” en “Macrofungi”.

Dit programma is in 2012 gestart vanuit een initiatief van het WWF Guianas en wordt gecoördineerd vanuit de educatieafdeling van Natuurbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB).

Secretaris DC Brokopondo Mr. F. Linga.en Directeur NH, Mr. D. Abeleven

Secretaris DC Brokopondo, Mr. F. Linga en Directeur NH, Mr. D. Abeleven

Het project beoogt om alle basisscholen in Suriname te voorzien van lees- en aanschouwelijk materiaal binnen de bestaande structuur van mediatheken. Mediatheek leerkrachten worden getraind, zodat het materiaal daadwerkelijk wordt gebruikt binnen het curriculum. Gelet op het belang van milieu- en natuur educatie zijn er diverse partners bereid gevonden om dit initiatief te ondersteunen, waaronder ACT Suriname.

Tot op heden zijn er meer dan 150 onderwijzers getraind uit vijf districten, t.w. Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Brokopondo.