TAMAKA – Een zoete toekomst voor Zuid-Suriname

TAMAKA – Een zoete toekomst voor Zuid-Suriname

In Kwamalasamutu, is de gemeenschap zeer enthousiast over de honing productie. Op dit moment zijn er 6 mannen en enkele vrouwen die wachten op het moment dat ze een box met bijen ontvangen om aan de honing productie te kunnen beginnen. Het ministerie van LVV heeft met haar experts aan het begin van dit initiatief […]

ACT ondersteunt Little Miss Bandja Festival 2017 in Pusugrunu

ACT ondersteunt Little Miss Bandja Festival 2017 in Pusugrunu

Op zaterdag 15 april jl. is het Little Miss Bandja festival gehouden te Pusugrunu. Dit is de vierde editie georganiseerd door de lokale organisatie, Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai. Dit jaar is ACT Suriname de hoofdsponsor geweest. De financiële ondersteuning vanuit ACT-S past in het kader van cultuurbehoud. Jeugdigen worden getraind in deze traditionele dansstijl en worden in een competitie getoetst […]

ACT-Suriname helpt het leerproces stimuleren in Apetina

ACT-Suriname helpt het leerproces stimuleren in Apetina

ACT-Suriname (ACT-S) heeft in samenwerking met de lokale inheemse gemeenschap zes educatieve muurschilderingen gemaakt op achtermuren van de lokale basisschool Kananoe, te Apetina. Met deze educatieve muurschilderingen wil ACT-S de lokale leerlingen extra stimuleren om de school af te maken. Dit idee is tot stand gekomen na afstemming tussen ACT-S en het schoolhoofd   van Kananoe, […]

Apetina & Social Media

Apetina & Social Media

Binnen ACT Suriname hebben educatie en voorlichting een belangrijke plek in het programma. Deze worden geïntegreerd in de onderdelen: natuurbescherming en cultuur. Naast de boekjes die ACT samen met de lokale jeugd ontwikkelt, is nu de stap gemaakt  naar intensivering van technologie. ACT is een pilot project gestart met Stg. Kuluwayak uit Apetina, om de groep schoolgaanden van de […]

Intentieverklaring getekend tussen de granman der Matuariers en ACT Suriname

Intentieverklaring getekend tussen de granman der Matuariers en ACT Suriname

Vanaf heden, heeft het Amazon Conservation Team Suriname, een nieuwe werklocatie bij. De granman der Matuariërs, dhr. Leslie Valentijn heeft hedenochtend een intentieverklaring getekend met de stichting ACT. Tijdens deze gelegenheid hebben beide partijen aangegeven te streven naar projecten binnen het kader van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling van de gemeenschap aan de Boven- Saramaccarivier, m.n. vanaf […]

ACT Suriname ondersteunt ook in 2016 het Groene Leskist project

ACT Suriname ondersteunt ook in 2016 het Groene Leskist project

Van 16 tot en met 18 januari 2016 heeft ACT Suriname coördinator Katia Delvoye wederom geholpen met een training die verzorgd werd binnen het kader van het groene leskist project. Vanuit ACT Suriname heeft zij de thema’s Ecologie en Biodiversiteit toegelicht aan leerkrachten van de 18 GLO scholen uit het district Brokopondo. Hierbij werd onderandere […]