Apetina & Social Media

Binnen ACT Suriname hebben educatie en voorlichting een belangrijke plek in het programma. Deze worden geïntegreerd in de onderdelen: natuurbescherming en cultuur. Naast de boekjes die ACT samen met de lokale jeugd ontwikkelt, is nu de stap gemaakt  naar intensivering van technologie.

ACT is een pilot project gestart met Stg. Kuluwayak uit Apetina, om de groep schoolgaanden van de bovenbouw van tablets te voorzien, alsook een ter beschikking te stellen voor de groep schoolbezoekenden in Paramaribo.

Deze hulpmiddelen zijn niet alleen belangrijk in het onderwijs proces, maar ook om met elkaar in contact te blijven. De kinderen kunnen dit hulpmiddel gebruiken om audio en visueel materiaal te verzamelen ten behoeve van spreekbeurten, opstelwerk, verslagen en uitwisseling met elkaar. Kinderen in de stad hebben regelmatig heimwee naar hun dorp.

Hieronder zult u updates krijgen van de groep leerlingen die experimenteel gestart zijn de tablets te gebruiken. Geniet mee van die volgende beelden. Een speciaal woord van dank aan de leerlingen van Apetina voor de prachtige beelden.