In het kader van een door UNDP-GEF en SCF gefinancierd project, hebben Stg. Avittimauw en ACT Suriname wederom een werksessie gehad in het Matawaigebied (van 21-25 januari 2016).  Gedurende deze 4 dagen hebben de 10 dorpen, vanaf Bethel tot Vertrouw, kunnen participeren in een workshop, tijdens welke de actieve en de gewenste organisaties zijn geïdentificeerd om ontwikkeling in dit gebied te faciliteren. Deze analyse was zeer interessant voor de Matawai.  Men heeft een tijdlijn gemaakt vanaf 1990 tot 2030 om aan te geven hoe de ontwikkeling in het gebied zich heeft gemanifesteerd en welke verwachtingen men heeft.

Vervolgens is mGranman en groepen overgegaan tot het identificeren van de diensten die noodzakelijk zijn op het wegtracė van Atjoni naar Pusugrunu. De weg die momenteel wordt aangelegd wordt vermoedelijk in de eerste helft van 2016 opgeleverd. Men is zich ervan bewust dat de weg mogelijkheden schept, maar ook bedreigingen met zich meebrengt.

De granman, Leslie Valentijn, benadrukt dat er vooralsnog geen mijnbouwactiviteiten toegelaten zullen worden in dit gebied. In het verlengde hiervan werd met een student van het SIMS breedvoerig

Werkgroep buigt zich over de “nieuwe” weg

ingegaan op de te ontwikkelen toeristische producten in het gebied. Hoewel het werk nog lang niet is afgerond, is men zeer enthousiast over dit traject van discussieren en beslissen.