ACT-Suriname traint media in grondenrechten Inheemsen en Tribale volkeren

PARAMARIBO – Op 3 en 4 juli heeft het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname mediawerkers en journalisten getraind in de status van het Grondenrechtenvraagstuk van de Inheemsen en Tribale volkeren in Suriname. Het doel was om de deelnemers voorafgaand aan vier dialoogsessies over het betreffende thema later in het jaar, goed voorbereid te hebben. Bekijk het verslag van de STVS.

De eerste dialoogsessie met als thema “Conservation and Lang rights” is gepland voor de derde week van augustus in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. “Het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie naar de samenleving is de voornaamste taak van de (nieuws)media. Hierdoor wordt dagelijks de publieke opinie bepaald en beïnvloed. Een feit dat benadrukt hoe groot de verantwoordelijkheid van de media is in iedere samenleving. Het is daarom ook heel belangrijk dat de informatie die verstrekt wordt zo objectief en evenwichtig als mogelijk wordt gerapporteerd”, vindt ACT Suriname. De organisatie is zich echter ervan bewust dat de Surinaamse media, met name journalisten, niet altijd de ruimte en expertise hebben om sommige onderwerpen breedvoerig te kunnen verslaan.

Tijdens de training die is verzorgd door Martin Misiedjan zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Het gewoonterecht van de Inheemsen en Tribale volkeren in Suriname, De ontwikkeling van wet- en regelgeving omtrent het grondenrechtenvraagstuk en de De verschillende inzichten voor oplossing van dit vraagstuk (incl. casestudies andere landen).

Foto-onderschrift: Deelnemers met hun certificaat aan het einde van de training. ©ACT Suriname, 2018.