ACT Suriname bezoekt minister Dikan

Een delegatie van het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname bracht een bezoek aan minister Andre Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) op donderdag 24 mei. ACT-Suriname heeft al jaren een nauwe samenwerking met het departement. Behalve lopende projecten werd met de minister van gedachten gewisseld over initiatieven ter versterking van de lokale gemeenschappen. Verder kwamen ter sprake: de erkenning van de grondenenrechten van Inheemsen en tribale volken in Suriname, het belang van milieu- en sociale effectenstudies bij de ontsluiting van het binnenland en ondersteuning van het consultatieproces om te komen tot validatie van de traditionele gebiedskaarten van de binnenlandsbewoners. De bewindsman en zijn directeuren waren verheugd met het bezoek. Met dit bezoek is nieuwe energie gegeven aan de verdere samenwerking tussen ACT Suriname en het ministerie. Aan het einde van het bezoek overhandigde ACT-bestuurslid Richene Libretto drie fact sheets over de projecten van de stichting aan de minister. Ook ontving hij vier samples poederpeper die binnenkort op de markt zullen worden gebracht.-.

 

©2018, foto, Voorlichtingsdienst Ministerie van RO.