ACT overhandigt gebiedskaarten Matawai Boven-Saramaccca

PARAMARIBO – Het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname heeft het Matawaigebied rond de laatste tien dorpen aan de Boven Saramacca (Sipaliwini) gekarteerd. In 2016 werd een aantal karteringsworkshop gehouden. Op basis hiervan zijn de classificaties gemaakt met als uitvloeisel een set van vier kaarten. Voor de tien dorpen zijn er in totaal 40 kaarten gedrukt. Deze zijn op woensdag 30 mei 2018 formeel overhandigd door ACT-Suriname directeur Minu Parahoe aan voorzitter Darel Willems van stichting Avittiemauw.

De kaarten zijn bestemd voor de tien dorpen Bethel, Padua, Posuguunu, Bosulanti, Tiveedi, Sukibaka, Pniël & Wanhati, Pijeti en Vertrouw. Bij de overhandiging, die plaatsvond op het ACT-Suriname hoofdkantoor, waren ook aanwezig hoofdkapitein Emmanuels en kapitein Positief. Zij kregen de kaarten overhandigd door stichtingsvoorzitter Willems. Volgens de traditionele leiders wachten de dorpen met groot enthousiasme op de kaarten. “De gemeenschap is hiermee heel verheugd en conform de afspraak zal elk van de tien dorpen een set van 4 kaarten ontvangen”, aldus hoofdkapitein Emmanuels. De wens werd uitgesproken, om spoedig de exercitie ook voor de midden en benedenloop van de Saramaccarivier uit te voeren. ACT-Suriname heeft de kaarten, gelet op de hoge luchtvochtigheid in Suriname, op vinyl gedrukt. De kaarten bestaan uit een zonering voor het/de huidige en toekomstige gebruik/inrichting. Verder bevatten deze historische en toeristische informatie. Van de vier kaarten is 1 een toeristenkaart met informatie van toeristische spots in het gebied. De tweede is een zoneringskaart van het Boven-Saramacca gemeenschapsbos. Op deze staan onder andere de wegen in het gebied, sociale en economische activiteiten, en de productie- en beschermde gebieden. Op de derde kaart staan de tien dorpen en aangrenzende stroomgebieden vermeld en op de vierde kaart is het hele gebied van Boven-Saramacca tot Beneden-Saramacca gekarteerd. Het project is uitgevoerd in opdracht van Stichting Avittiemauw met financiering van de Suriname Conservation Foundation. Er werd technische ondersteuning verleend aan de stichting. ACT Suriname heeft in 2015 het Matawaigebied toegevoegd aan haar werkgebieden. Dit gebeurde op aanvraag van de lokale gemeenschap. Daarbij werd een partnerschap aangegaan met onder meer Stichting Avittiemauw.-.

Foto-onderschrift: ACT Suriname directeur Minu Parahoe overhandigt de eerste set kaarten aan voorzitter Darel Willems van Avittiemauw, terwijl hoofdkapitein Emmanuels toekijkt. ©ACT Suriname, 2018.