Samenwerkingsovereenkomst tussen Parc Amazonien Guyane & ACT Suriname

Verwelkoming van het PAG team te Kawemhakan.

Op 25 januari jl. heeft het Amazon Conservation Team Suriname een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Parc Amazonien Guyane (PAG). Dit gebeurde te Kawemhakan in het bijzijn van de locale Wayana gemeenschap, vertegenwoordigers van de overheid van Suriname en een VIDS vertegenwoordiger.

Hoewel ACT-S en PAG reeds geïdentificeerd hebben rond welke grote thema’s zij willen samenwerken in het grensgebied, heeft de gemeenschap van Kawemhakan de gelegenheid om een project te ontwikkelen voor technische en financiële ondersteuning dat de Wayana gemeenschap aan weerszijde van de rivier ten goede zal komen. De granman van Kawemhakan zal met de gemeenschap overleg plegen en hieraan invullen geven.

Voor beide partner organisaties zijn de grensoverschrijdende uitdagingen rond duurzame ontwikkeling, cultuur- en natuur behoud, alsook capaciteit opbouw zeer evident. Zo ook voor de locale Wayana gemeenschap. Educatie, gezondheidszorg en toegang tot schoon drinkwater blijven dringende vraagstukken.  Uitwisseling tussen beide landen zullen kennis, ervaring en kunde rond bosinventarisaties en watermonitoring regarderen, alsook programma’s rond cultuurbehoud, de gezondheid en het milieu. Met een oppervlakte van circa 34.000 km2 is het PAG, het grootste nationale park van Frankrijk. Traditioneel gebruik is overal in het park toegestaan, terwijl mijnbouw in afgebakende delen mogelijk is.

MoU ondertekening door Minu Parahoe (directeur ACT Suriname) en Arnaud Asselin (wnd. directeur)

ACT Team ( Liliana Madrigal, Mark Plotkin en Minu Parahoe) en Arnaud Asselin (wnd. directeur PAG)