Laat het licht schijnen
Vlnr: Katia Delvoye, Rodrigo Paris en Niradj Hanoeman voor vertrek naar Tepu

Vlnr: Katia Delvoye, Rodrigo Paris en Niradj Hanoeman voor vertrek naar Tepu

Op dinsdag 21 juli 2015 vertrok Rodrigo Paris van het Barefoot College samen met ACT directeur Minu Parahoe en een 2 tal ACT-S medewerkers naar het inheems dorp Tepu.
ACT Suriname is partner van ‘the Barefoot College’ in het “Solar Engineering” trainingsprogramma. Via dit programma zullen 2  vrouwen uit het Trio dorp Tepu in het zuiden van Suriname, een werkgebied van ACT-S, de gelegenheid krijgen een 6 maanden durende training in India te volgen van oktober 2015 – maart 2016.

Rodrigo Paris van de Latijns Amerikaanse tak van Barefoot College is voor het eerst in Suriname. Hij is onder de indruk van de smeltkroes van culturen. “Ik ben heel blij dat ik in Suriname ben en dat wij als organisatie Suriname nu als werkgebied erbij hebben.” Vanaf 2012 hebben we al 50 vrouwen uit Latijns Amerika in India kunnen trainen. Die vrouwen hebben een enorme impact gehad binnen hun dorpen en hun gezin.

Barfefoot College bestaat vanaf 1973 in India.
Op het trainingsinstituut in India zijn er al 1100 vrouwen uit 73 verschillende landen opgeleid. Suriname wordt nu toegevoegd aan het aantal.
In het inheemse dorp Tepu wordt de komende dagen het project haarfijn uitgelegd aan de gemeenschap. Het ligt in de bedoeling dat de gemeenschap 2 vrouwen aanwijst die de training in India mogen volgen. Het kunnen grootmoeders of moeders zijn ouder, dan 35 jaar. Na de training zullen de vrouwen zonne-energie systemen kunnen opzetten en onderhouden. Ook zullen ze reparaties kunnen doen om er voor te zorgen dat de systemen optimaal blijven functioneren.

Solar engineers Peru

Solar engineers Peru

‘We kiezen voor vrouwen omdat die vaak een hele grote verantwoordelijkheid hebben in het gezin.’ zegt Rodrigo Paris. ‘Die verantwoordelijkheid zorgt er voor dat zij wat zij hebben geleerd ook zullen overdragen. In andere landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika is het allemaal goed gelukt. Ieder dorp waar de vrouwen vandaan komen is voorzien van zonne-energie, geïnstalleerd door de inheemse Solar engineers.
In elk dorp hebben we samen met de gemeenschap gewerkt aan een “Solar Committee” (SC).

‘De SC zorgt er voor dat ieder huishouden een maandelijks bedrag betaalt naar gelang de lokale omstandigheden. In de meeste dorpen in andere landen ligt dit bedrag tussen de 3 en 5 U$ dollar per maand. De SC beheert de gelden en zorgt er voor dat de Solar engineers betaald worden. Met de rest van het geld kunnen onderdelen gekocht worden voor reparaties. We hopen dat dit model ook gehanteerd kan worden in Suriname.’

Nadat de 2 vrouwen terug komen van hun training in India is het de bedoeling dat ze beginnen met de installatie van de zonne-energie systemen in Tepu.

‘ACT Suriname gaat naar fondsen zoeken om 100 huishoudens in Tepu van een zonne-energie systeem te voorzien. Het is een basis systeem waarop er

Tepu, een Trio dorp in het zuiden van Suriname

Tepu, een Trio dorp in het zuiden van Suriname

3 lampen zullen worden aangesloten en waarmee mobiele telefoons kunnen worden opgeladen’ vertelt Minu Parahoe directeur van ACT Suriname. “Mocht er behoefte zijn, dan kan het systeem worden uitgebreid waardoor er andere apparaten kunnen worden aangesloten. We kunnen dit project ook aansluiten bij initiatieven van onze overheid. Samen optrekken kan zorgen voor efficiënter middelen besteden en kunnen we meer mensen van zonne-energie voorzien.”
De aankoop van de 100 basis systemen is begroot op U$ 50.000.

ACT Suriname hoopt dat deze pilot succesvol is zodat er meer inheemse en marron gemeenschappen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Door dit project van de BareFoot College zijn er al 500.000 mensen in rurale gebieden van zonne-energie voorzien. In 2016 zullen de mensen van Tepu ook licht kunnen laten schijnen op zonne-energie.