Fotocamera en laptop voor de Matawai

Stichting Dorpsontwikkeling Matawai heeft een Canon fotocamera inclusief statief en een HP laptop ontvangen van het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname. De geste is ten behoeve van dataverzameling, verwerking en verbetering van de communicatie met de gemeenschap. Samen met de Matawai voert ACT het Oral Histories Project uit. ACT-medewerker Rudo Kemper overhandigde de geste aan stichtingsvoorzitter Jerrel Bloemhart.