De Matawai gemeenschap—afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen die circa 300 jaren terug vluchtten naar het bos, alwaar zij sindsdien zijn gebleven – lanceren in partnerschap met Amazon Conservation Team (ACT) een interactieve storytelling kaart, waarmee hun eeuwen oude mondelinge geschiedenis over hun voorouderlijke landschap en cultuur wordt belicht. Middels een combinatie van opgenomen orale historie, interactieve kaarten, oude foto’s en archiefstukken is tot standgekomen: Lands of Freedom: the oral history and cultural heritage of the Matawai Maroons in Suriname, het verhaal over de vestiging van de Matawai in centraal Suriname.
De Matawai zijn één van de zes marron stammen in Suriname. Hun voorouderlijke landschap in het tropisch regenwoud van zuid-Amerika herbergt eeuwen oude orale historie en tradities die dreigen verloren te gaan doordat oude generaties uitsterven en steeds meer jongeren wegtrekken uit het gebied en of in minder interesse hebben.
Om dit te voorkomen is de gemeenschap van Matawai samen met ACT een partnerschap aangegaan om een ongekend opslagplaats van verhalen vast te stellen, te compileren en te digitaliseren. Ook plaatsgebonden verhalen van meer dan 700 heilige plekken die in kaart zijn gebracht worden middels deze interactieve kaart belicht.
Samen is er gewerkt aan een nieuwe, open-source, offline compatibele applicatie genaamd Terrastories, waarmee lokale gemeenschappen hun eigen verhaaltradities over heilige plaatsen en verhalen binnen hun erfgoed kunnen lokaliseren en in kaart kunnen brengen.
In verband met de herdenking van Marron dag op 10 oktober aanstaande, zal de storymap met deze van onschatbare waarde zijnde verhalen, foto’s, kaarten en documenten die door de jaren heen zijn verzameld over de Matawai gemeenschap, op een interactieve wijze worden gepresenteerd door de Matawai gemeenschap met ondersteuning van ACT.
De storymap is mede mogelijk gemaakt door waardevolle contributies van partners zoals het Nationaal Archief Suriname, de UNESCO en de Smithsonian’s Recovering Voices program “Lands of Freedom”, binnen het streven naar behoud en erkenning van immaterieel cultureel erfgoed van de Surinaamse marron groeperingen. Dit project kent ongekende mogelijkheden die ter sprake gebracht zullen worden en dient tevens als voorbeeld om in de toekomst uit te gaan breiden met andere groepen in Suriname en in de regio.  
Uit hoofde van de COVID-19 voorzorgsmaatregelen zal deze activiteit weliswaar een virtuele zijn. De presentatie zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 2020 om 13.00 uur via Zoom (https://bit.ly/3d3N7A9) en zal simultaan via de Facebook pagina’s “Amazon Conservation Team” en “Amazon Sonservation Team Suriname” worden uitgezonden. De kaart wordt gepresenteerd op een interactieve wijze met de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen via de Q&A optie in Zoom.
Een ieder, in het bijzonder de Surinaamse samenleving, wordt opgeroepen om dit mooi product met het verhaal over de vestiging van de Matawai gemeenschap te ondersteunen, alsook om kennis te nemen van deze alternatieve wijze om immaterieel cultureel erfgoed, waar Suriname met al haar culturen bekend voor staat, vast te kunnen leggen.