ACT Suriname participeert in Biodiversiteitscongress, Guyana

Van 8-12 augustus participeert ACT Suriname in het Internationaal Biodiversiteitscongres in Guyana. De teamleden die zijn afgereisd, zijn Wuta Wajimnu, Bruce Hoffman, Katia Delvoye, Niradj Hanoeman, Roche Bhola en Carlo Koorndijk.

Bruce Hoffman (leading author) and Sofie Ruysschaert (co-author) introducing the Lianas of the Guianas Publication

 

Op dit forum heeft Bruce Hoffman de publicatie ‘Lianas of the Guianas’ geïntroduceerd.                               Deze wordt in het laatste kwartaal van 2016 ter verkoop aangeboden. De publicatie is enthousiast ontvangen door de bezoekers.                                 De totstandkoming van het boek is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Sofie Ruysschaert, Frits van Troon, Mark Plotkin en de gemeenschappen uit zuid Suriname. Wuta Wajimnu heeft als dorpeling van Kwamalasamutu het traditioneel gebruik van lianen belicht.

 

Roche Bhola presenting the Gold Rush Storymap

Roche Bhola presenting the Gold Rush Storymap

 

Roche Bhola heeft de ‘Gold Rush story map’ gepresenteerd welke door onze collegae van Headquarters in 2015 is gelaunched.                       ACT- headquarters heeft na inventarisatie van eerdere studies, bevindingen en data van partijen in Suriname en daarbuiten, deze story map gecompileerd.         Thans is op een locatie de ontwikkeling van de goudindustrie in Suriname te volgen.                           Zie link voor meer info.:  http://www.amazonteam.org/maps/suriname-gold/

 

 

Niradj Hanoeman and Wuta Wajimnu talk about community mapping

 

Niradj Hanoeman heeft resultaten van wildlife registratie middels camera traps gedeeld met de bezoekers van dit congress.                                 Wuta Wajimnu gaf aan dat voedselzekerheid en met name eiwitten afkomstig zijn van wild en vissen.         Voor de gemeenschap te Kwamalsamutu is het belangrijk te weten hoe het wild zich verplaatst ten opzichte van het dorp.                                         Data reeksen over langere tijden zullen een goed inzicht geven van de voorkomens van soorten.

 

ACT hoopt in de toekomst een grotere vertegenwoordiging van de lokale gemeenschappen te kunnen bewerkstelligen op soortgelijke fora.