ACT in de Palmentuin met honing en peper

Op de Nationale Dag der Inheemsen zal het Amazon Conservation Team in de Palmentuin aanwezig zijn met de eerste landbouwproducten die afkomstig zijn van het programma onderdeel ‘voedselzekerheid’ dat in samenwerking met het Ministerie van LVV is opgezet. Doordat de dorpen in het zuiden van Suriname geïsoleerd zijn, is het moeilijk voor de bewoners om een duurzaam inkomen te genereren voor bijvoorbeeld het aanschaffen van westerse producten, waaronder levensmiddelen en medicijnen. Maar ook voor educatie van hun kinderen, met name voor vervolgonderwijs op de basisschool in Paramaribo. Vrouwen lijden het meest onder het gebrek aan inkomsten, aangezien zij voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Het programmaonderdeel ‘voedselzekerheid’, dat in samenwerking met het ministerie van LVV is opgezet, moet verandering brengen in de situatie van de gemeenschap en van deze vrouwen in het bijzonder. Tribale en inheemse vrouwen bezitten een rijkdom aan traditionele kennis van het bos.

Het Amazon Conservation Team Suriname versterkt de capaciteit van de lokale vrouwen met betrekking tot specifieke onderdelen binnen hun systemen van duurzame landbouw en landbeheer methoden om zodoende de voedselvoorziening veilig te stellen. Door middel van training in duurzame landbouwmethoden en workshops over voeding en gezondheid, zijn de vrouwen in staat de voedingswaarde van hun oogst te verhogen. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve bronnen van inkomsten, het maximaliseren van de landopbrengst en het in kaart brengen van mogelijke afzetmarkten. Tot slot dragen de activiteiten bij aan de bescherming van onze biodiversiteit en de lokale cultuur.

Biologische peper
Peper (pemei / pepre) is een belangrijk voedingssupplement voor plattelands en stedelijke gemeenschappen in heel Suriname. ACT Suriname is een initiatief gestart om een groep van 80 vrouwen uit dorpen in 3 gerichte gemeenschappen (Pelelu Tepu, Matawai, Kwamalasamutu), te ondersteunen bij de productie van pepers. Het project streeft ernaar de deelnemers technische en zakelijke vaardigheden bij te brengen, producenten beter te organiseren om een hoger volume peper te kunnen verkopen via zowel gevestigde als aanvullende kanalen. Het landbouwprogramma dat in 4 dorpen in het zuiden van Suriname wordt uitgevoerd, is erop gericht de bestaande bedreigingen voor de peperaanplant, zoals de draagmieren aan te pakken.

Honing
In het inheemse dorp Kwamalasamutu in Zuid-Suriname is ACT gestart met een pilotproject voor het kweken van bijen. De doelstelling is om de gezonde en zoete ‘boshoning’ te verkopen in de stad en zo te zorgen voor een extra bron van inkomsten voor de gemeenschap. De honing van Kwamalasamutu heet TAMAKA – wane,  genoemd naar de stammen Tareno of Trio-Mawayana- Katuena en Akurio. Wane betekent honing in het Trio. Het project wordt technisch ondersteund door het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt, de coördinatie ligt bij ACT.

Inheems handwerk
Nijverheidsproducten worden al eeuwen op traditionele wijze door de inheemse vrouwen gebruikt. Decoratieve accessoires zoals halskettingen en armbanden, en bruikbare accessoires als hangmatten en babydragers van geweven katoen en keramische producten zijn enkele van de producten die worden gemaakt. ACT brengt lokale gemeenschappen met nationale en internationale ontwerpers in contact voor het combineren van traditionele kunstvormen met de wensen van de markt. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan alternatieve inkomsten, duurzame ontwikkeling en het behoud van zowel de biodiversiteit als unieke artistieke tradities. Daarnaast begeleid ACT de participatie aan lokale kunst en nijverheidsevenementen en verkoop via internet.

Op de Dag der Inheemsen, woensdag 9 augustus, zal het mogelijk zijn om zowel de peper als de honing te proeven in de Palmentuin. De peper is te koop evenals mooie handgemaakt sieraden en andere inheemse voorwerpen.