88 huishoudens Tepu hebben 24/7 stroom van zonne-energie

PARAMARIBO – Het was een vreugde van jewelste in het Trio-dorp Pelelutepu in Zuid Suriname vandaag. Een droom is uitgekomen met de oplevering van een modulair zonne-energiesysteem bestaande uit 75 zonnepanelen met een totaal vermogen van 20KWH. Hierdoor beschikken de dorpelingen – het gaat in totaal om 88 huishoudens – vanaf vandaag 24/7 officieel over stroom opgewekt; na een maand van proefdraaien om eventuele kinderziektes op te vangen.

Wie het dorpsleven kent, kan zijn vreugdekreet inschatten. Vele gemeenschappen worden bij de avondval letterlijk door de duisternis omhuld. Door gebrekkige tot geen elektrificatie kunnen vele activiteiten – alhoewel de bewoners zich vrij goed hebben aangepast aan hun realiteit – niet uitgevoerd worden. Ook overdag was deze voelbaar, aangezien het doorwerkte in het beperkt kunnen uitoefenen van economische activiteiten. Dorpen die beschikken over een aggregaat, kunnen soms weken en zelfs maanden zonder stroom door een tekort aan brandstof. Tepu, zoals in de volksmond bekend, was hierop geen uitzondering. Echter, voor hen behoort de hierboven geschetste situatie vanaf vandaag tot het verleden.

Donoren

Het project is uitgevoerd door het Amazon Conservation Team Suriname, in partnerschap met het Japan-Caribbean Climate Change Partnership en ondersteuning van de Dienst Elektrificatie Voorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Minu Parahoe, directeur van ACT Suriname, is heel blij met de oplevering van het zonne-energiesysteem voor het dorp. Zij wijst erop dat voorlichting en monitoring een must zijn. Zo mag het laadvermogen van de batterijen niet zakken naar tot beneden 50% van capaciteit. Maar ook hierop is de gemeenschap al voorbereid. Het project is één van de duurzaamheidsprojecten van ACT Suriname. “Uitbreiding van de huishoudens op het systeem en/of verbruik anderszins zal uitgebreid worden met panelen en batterijen. Het is berekend voor de toekomst, vandaar dat de opzet modulair is.”

Achtergrond Tepu

De kikker op de rost, dat is de betekenis van Pelelutepu. Het dorp is in vergelijking met andere Inheemse dorpen klein qua aantal inwoners. Er wonen er ongeveer 390 dorpelingen die samen zo een 88 huishoudens vormen. In het dorp wonen er overwegend Inheemsen van de Trio stam en een kleine groep Wayana’s en Akuriyo’s. De dorpsleiding ligt bij stamhoofd Moshesi Shanaupe. Tepu ligt aan de Tapanahonirivier in het district Sipaliwini. Het dorp werd rond de begin ’60 gesticht door Christelijke missionarissen. De Inheemsen die toen een nomadenbestaan hadden, kregen op deze manier een vaste verblijfplaats. Tepu wordt omringd door een natuurgebied met adembenemende stroomversnellingen zoals de Anora Ituru en een rijke flora en fauna.-.

Foto-onderschrift: ACT Suriname directeur inspecteert het zonne-energiesysteem in het dorp Tepu. ©ACT Suriname, 2018.