Van Tepu naar India

De 51-jarige Anna Nantawi en de 44-jarige Ketura Aparaka willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het inheemse dorp Tepu in Zuid Suriname. Nantawi zegt dat zonne-energie beter is

Vlnr: Anna Nantawi en vertaalster Mike Jaachpi

Vlnr: Anna Nantawi en vertaalster Mike Jaachpi

voor het dorp. We zijn dan niet meer afhankelijk van diesel. Het is heel duur om diesel naar het dorp te krijgen omdat het per vliegtuig gebracht moet worden. Het komt vaker voor dat we voor langere periodes in het donker zijn. Onze kinderen en klein kinderen kunnen s ’avonds niet studeren vertelt Nantawi op de presentatie van het project op woensdag 9 september in het Residence Inn hotel te Paramaribo.

Nantawi en Aparaka vertrekken zaterdag aanstaande naar India om te participeren in het ‘Women Solar Engineer’ trainingsprogramma van de Barefoot College. De training duurt van september 2015 tot maart 2016. De dames zullen na terugkeer zonne-energiesystemen kunnen opzetten, onderhouden en repareren. Daarnaast zullen de dames als trainer functioneren en de opgedane kennis overdragen.

Energie is belangrijk voor de economische activiteiten die zich nu aan het ontwikkelen zijn op Tepu zegt ACT Suriname Directeur Minu Parahoe. Bijvoorbeeld bij de verwerking van peper in het project dat wij ondersteunen. Maar ook voor de huishoudens is het prettig s ’avonds licht te hebben. De lampen kunnen gebruikt worden als lantaarn, er hoeven geen batterijen meer gekocht te worden. Maar ook de jongeren in Tepu kunnen s ’avonds door studeren.

De hoofdkapitein Mozes  van Tepu zegt dat het even wennen was aan de gedachte dat 2 vrouwen zo ver zullen reizen. Meestal doen onze mannen dat. ‘Het is niet een snelle beslissing geweest. We hebben met verschillende Kapiteins en Granman’s overlegd. Nadat we alle adviezen hebben ingewonnen, zij de dames naar voren geschoven. Het is voor ons ook belangrijk om 24 uur stroom te hebben. Dat kan met zonne- energie. We kijken uit naar het moment dat de dames met de kennis terugkeren. We zijn ACT erkentelijk dat wij de mogelijkheid krijgen.’

Vlnr: hare excellentie M.Subashini Ambassadeur van de republiek India , Anna Natawi en Ketoera Aparaka

Vlnr: hare excellentie M.Subashini Ambassadeur van de republiek India , Anna Natawi en Ketoera Aparaka

De Ambasadeur van India Murugesan Subastini gaf een heel bevlogen speech. Uit het hart zoals ze het zelf zei. De ambassadeur is heel blij dat de samenwerking tussen Suriname en India zich verder uitbreidt naar de inheemse gemeenschappen. ‘Het is belangrijk dat vrouwen een kans krijgen zich te ontwikkelen.

De training van Barefoot College zorgt voor het demystificeren van ingewikkelde technologie. Door de aangepaste trainingsmethode kunnen we bewijzen dat “vrouwen die niet geschoold zijn en misschien niet kunnen lezen of schrijven toch instaat zijn Solar panels en waterpompen te installeren, bedienen en onderhouden.’

Volgens de Ambassadeur moet het geen enkel probleem zijn dat de dames geen Engels praten. Veel vrouwen zijn U voorgegaan. De meeste spraken alleen hun eigen taal. Maar ze hebben de training met goed gevolg afgerond. Er is nu licht in de dorpen van die vrouwen.

ACT Suriname zal na afstemming met de gemeenschap van Tepu een van haar gebouwen inrichten als workshop. Vanuit de workshop zullen de dames hun activiteiten ontplooien