Veilig en schoon water onmisbaar voor dorpsgemeenschappen

PARAMARIBO – “Veilig en schoon water is belangrijk voor dorpsgemeenschappen. Sommige gezinnen hebben voorzieningen voor regenwater, maar de meeste huizen hebben nog altijd palmbladeren. Daardoor wordt water dagelijks gehaald uit de rivier en soms uit de kreek. Vuil en besmet water kan de gezondheid, in het bijzonder die van de kinderen, ouderen en zieken aantasten.” Dit vertelt field station manager Rayan Madhar in het kader van Wereld Waterdag, vandaag 22 maart.

Namens het Amazon Conservation Team Suriname assisteert hij samen met de Amazon Conservation Rangers de dorpelingen van Apetina aan de Tapanahony (Zuid Suriname) met onder meer het monitoren van de kwaliteit van hun waterbronnen. Het dorpsleven is totaal anders dan dat in Paramaribo en omstreken. Zo maken dorpelingen overwegend gebruik van kreek-, rivier en regenwater. In Apetina is er een waterzuiveringssysteem en een water distributienetwerk opgezet, maar deze behoeft reparatie en optimalisering. “Waar mogelijk zullen wij overleggen met de lokale gemeenschap van Apetina hoe verlichting te brengen in de watervoorziening.” In het dorp Kawemhakan wordt later in het jaar gestart met een drinkwater- en sanitatieproject, terwijl er in Sipaliwini al regenwaterbakken op verschillende plekken zijn geplaatst. Nog dit jaar zullen deze dorpelingen 24 x 7 toegang hebben tot drinkwater.

Water is hard nodig voor onder meer het vissen en de voedsel- en traditionele medicijnenbereiding. Het is deze  afhankelijkheid die hen kwetsbaar maakt in het oplopen van ziektes mocht het water niet schoon en veilig zijn. ACT Suriname assisteert hen daarom in het monitoren van hun waterbronnen. In samenwerking met de Rangers wordt de waterkwaliteit op verschillende locaties in het dorp gemeten. Er wordt gekeken naar de zuurgraad, opgeloste zuurstof, temperatuur, troebelheid en de aanwezigheid van Fecale coliforme bacteriën. De Rangers worden aangemoedigd om meer te praten over schoon water en het belang van schone waterbronnen.

Vandaag staat de wereld stil bij het belang van water voor de mensheid. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het niet verstoren van ecosystemen die kunnen leiden tot aantasting van de kwantiteit en kwaliteit van waterbronnen. Het thema dit jaar is Nature is the answer, waarmee de herstellende kracht van de natuur wordt aangegeven, alsook het belang om de natuur te beschermen en te conserveren voor de komende generaties. Rayan geeft aan dat het water in het binnenland op verschillende manieren kan worden aangetast, zoals door kwik van goudwinningsactiviteiten.

Foto-onderschrift:

Field station manager Rayan Madhar geniet van de rangers die enthousiast controleren of de beker voor de waterkwaliteitsmeting goed is gevuld. ©2018, ACT Suriname.