ACT-Suriname en Wereld Voedsel Dag

Op Internationale Wereldvoedseldag wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde voedselproblemen en de internationale strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. De FAO (Voedsel en Landbouw Organisatie) roept op om te investeren in voedselveiligheid en plattelandsontwikkeling. Want de wereld is meer dan ooit in beweging. Honger, armoede en een toename van extreme weersomstandigheden die verband houden met klimaatverandering zijn belangrijke oorzaken van de mondiale migratie.

Ook in Zuid-Suriname is toegang tot voedsel, onderwijs en medische zorg geen vanzelfsprekendheid. Doordat de dorpen in het zuiden van Suriname geïsoleerd zijn, is het moeilijk voor de bewoners om een duurzaam inkomen te genereren voor bijvoorbeeld het aanschaffen van westerse producten, waaronder levensmiddelen en medicijnen.  Het programma onderdeel ‘voedselzekerheid’ dat het Amazon Conservation Team in samenwerking met het Ministerie van LVV heeft  opgezet, is bedoeld om de lokale gemeenschappen in Zuid-Suriname te ondersteunen. Vrouwen lijden het meest onder het gebrek aan inkomsten, aangezien zij voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Tribale en inheemse vrouwen bezitten een rijkdom aan traditionele kennis van het bos. Het Amazon Conservation Team Suriname versterkt de capaciteit van de lokale vrouwen met betrekking tot specifieke onderdelen binnen hun systemen van duurzame landbouw en landbeheer methoden om zodoende de voedselvoorziening veilig te stellen. Door middel van training in duurzame landbouwmethoden en workshops over voeding en gezondheid, zijn de vrouwen in staat de voedingswaarde van hun oogst te verhogen. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve bronnen van inkomsten, het maximaliseren van de landopbrengst en het in kaart brengen van mogelijke afzetmarkten. Tot slot dragen de activiteiten bij aan de bescherming van onze biodiversiteit en de lokale cultuur.

Het landbouw programma dat in 4 dorpen in het zuiden van Suriname wordt uitgevoerd is gericht op de volgende landbouwproducten:

Biologische peper
Peper (pemei / pepre) is een belangrijk voedingssupplement voor plattelands en stedelijke gemeenschappen in heel Suriname. ACT Suriname is een initiatief gestart om een groep van 80 vrouwen uit dorpen in 3 gerichte gemeenschappen (Pelelu Tepu, Matawai, Kwamalasamutu), te ondersteunen bij de productie van pepers. Het project streeft ernaar de deelnemers technische en zakelijke vaardigheden bij te brengen, producenten beter te organiseren om een hoger volume peper te kunnen verkopen via zowel gevestigde als aanvullende kanalen. Het landbouwprogramma dat in 4 dorpen in het zuiden van Suriname wordt uitgevoerd, is erop gericht de bestaande bedreigingen voor de peperaanplant, zoals de draagmieren aan te pakken.

Honing
In het inheemse dorp Kwamalasamutu in Zuid-Suriname is ACT gestart met een pilotproject voor het kweken van bijen. De doelstelling is om de gezonde en zoete ‘boshoning’ te verkopen in de stad en zo te zorgen voor een extra bron van inkomsten voor de gemeenschap. De honing van Kwamalasamutu heet TAMAKA – wane,  genoemd naar de stammen Tareno of Trio-Mawayana- Katuena en Akurio. Wane betekent honing in het Trio. Het project wordt technisch ondersteund door het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt, de coördinatie ligt bij ACT.

Het programmaonderdeel ‘voedselzekerheid’, moet verandering brengen in de situatie van de gemeenschappen en van deze vrouwen in het bijzonder.