ACT-Suriname helpt het leerproces stimuleren in Apetina

ACT-Suriname helpt het leerproces stimuleren in Apetina

ACT-Suriname (ACT-S) heeft in samenwerking met de lokale inheemse gemeenschap zes educatieve muurschilderingen gemaakt op achtermuren van de lokale basisschool Kananoe, te Apetina. Met deze educatieve muurschilderingen wil ACT-S de lokale leerlingen extra stimuleren om de school af te maken. Dit idee is tot stand gekomen na afstemming tussen ACT-S en het schoolhoofd   van Kananoe, […]

Apetina & Social Media

Apetina & Social Media

Binnen ACT Suriname hebben educatie en voorlichting een belangrijke plek in het programma. Deze worden geïntegreerd in de onderdelen: natuurbescherming en cultuur. Naast de boekjes die ACT samen met de lokale jeugd ontwikkelt, is nu de stap gemaakt  naar intensivering van technologie. ACT is een pilot project gestart met Stg. Kuluwayak uit Apetina, om de groep schoolgaanden van de […]