Sjamanen en Leerlingen-programma

In de eerst week van januari 2015 kwamen sjamanen uit verschillende dorpen uit Zuid-Suriname voor twee dagen bijeen om het ‘Sjamanen en Leerlingen-programma’ van ACT Suriname te evalueren. Vanuit Gonini Kiki Mofo was aanwezig Ramon Awenkina, traditionele genezer en gespecialiseerd in het helen van botbreuken.

De traditionele genezers waren het unaniem over eens dat dit programma van ACT voortgezet moet worden. Het heeft namelijk een enorme bijdrage geleverd aan het vastleggen en behouden van kennis voor de komende generaties.
De sjamanen uit de dorpen Pelele(tepu), Kwamalasamutu, Apetina (Puleowime) en Gonini Kiki Mofo in Suriname en uit Urunai (Brazilië) hebben op de meeting voorgesteld dat er toetsen komen voor de leerlingen.

Deze toetsen worden voor een deel afgenomen in samenwerking met westers gestoelde instanties zoals het Nationaal Herbarium Suriname. Hiermee kan tevens de vordering van de kennisoverdracht van sjamaan naar leerling worden gemeten.
Tijdens deze ontmoeting werd er ook gesproken over het belang van onderlinge informatie-uitwisseling tussen de dorpen. Er zijn plannen gemaakt voor uitwisselingsbezoeken voor de komende maanden, waarbij skills en kennis onder de sjamanen uit verschillende dorpen zullen worden gedeeld.