ACT-Suriname en DC’s brainstormen over bestendiging samenwerking

PARAMARIBO – Vandaag brainstormt het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname met de districtscommissarissen van Suriname over hoe samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) in de verschillende districten kan worden aangehaald en/of bestendigd. Met het ministerie is er al jaren een goede samenwerking in duurzame ontwikkeling in de gemeenschappen in Zuid-Suriname.

Onderdirecteur Jennyfer Jozefzoon-Wachter van Districtsbestuur en Decentralisatie van RO verrichtte de opening van de brainstormingsessie in het Amazon Wellness Resort. Zij wees erop dat ACT-Suriname bekend is bij het departement en dat van eminent belang is om te brainstormen over mogelijke raakvlakken voor samenwerking. Zij riep de aanwezige burgervaders, hun assistenten en beleidsmedewerkers op om actief te participeren en het maximale uit de dag te halen. Voorafgaand aan deze activiteit werden de districtsplannen gedeeld met ACT-Suriname, zodat in de presentaties een goede aansluiting kon worden gevonden. Na de opening begon de brainstormingsessie met een presentatie over de ontwikkeling van ACT in Suriname en het organisatiejaarplan 2018. Daarna kregen de deelnemers de gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Vervolgens werden zij opgedeeld in break-out groepen. In de groepen is er vervolgens gediscussieerd over waar en hoe ACT Suriname de plaatselijke ontwikkeling kan helpen ondersteunen.

Het Amazon Conservation Team is een non-profit organisatie opgericht in 1996 om het Amazone regenwoud en de lokale gemeenschappen die daar leven te ondersteunen. ACT gelooft dat de levensvatbaarheid van ecosystemen in het amazonewoud en de integriteit van traditionele culturen van elkaar afhankelijk zijn. Het ACT heeft vanaf het begin nauw samengewerkt met prominente Inheemse genezers. Op 2 september 2002 werd ACT Suriname opgericht als een niet-gouvernementele organisatie (ngo) onder het Surinaams recht. Zij is gestart met het “Shamans and Apprentices” –programma, vervolgens uitgebreid met het rangersprogramma, en activiteiten gericht op inkomstengenerering. Nu voert zij uit een full fletch programma met onderdelen die duurzame ontwikkeling promoten en best practices voorstaan.-.

Foto-onderschrift: ACT Suriname directeur Minu Parahoe presenteert activiteiten van de organisatie in de gemeenschappen in Zuid-Suriname. ©ACT Suriname, 2018.