‘Natuur en cultuurbescherming samen met de leefgemeenschappen van het Amazonegebied, dan zal ook de natuur zorg dragen voor ons voortbestaan’.

GPSDe totstandkoming van een landbeheer plan in 2006 voor de Trio leefgemeenschap van Zuid Suriname was een belangrijke stap voorwaarts. Met de informatie uit het Trio landbeheer plan is een netwerk van grensposten opgezet in 2007. Deze posten zijn bemand door inheemsen, die getraind zijn door zowel ACT Suriname als ACT Brazilië.

ACT’s Landbeheer programma werkt nauw samen met de inheemse gemeenschappen in het assisteren bij de vastlegging van aanwezige bedreigingen en de identificatie van gebieden voor bescherming. De door ACT opgeleide boswachters vervullen hierbij een belangrijke rol. Samen met de Overheid is een curriculum ontwikkeld voor de training van inheemse boswachters. In 2008 vond de eerste training plaats van dertien mannen en een vrouw uit Kwamalasamutu, Sipaliwini en Apetina. Een deel van deze groep is gecertificeerd door de Internationale Rangers Federatie. Vanaf 2008 zijn er jaarlijkse trainingen gehouden met deelnemers afkomstig uit de dorpen Kwamalasamutu, Apetina, Tepu en Sipaliwini, die opgeleid werden om hun leefgebied te monitoren en te beschermen met als doel om in de toekomst ingezet te worden als ondersteunend korps van de overheid om hun woongebied mede te beheren en te beschermen tegen personen/organisaties in overtreding van de traditionele inheemse en/of nationale wetten. In 2010 werden de communicatie vaardigheden van de rangers uit Kwamalasamutu aangescherpt en werden zij getraind in computergebruik.

Ook voor de Wayana indianen van Zuidoost Suriname is een landbeheerplan ontwikkeld volgens dezelfde participatieve methode als bij de Trio gemeenschap gehanteerd. Een Wayana base-line studie is afgerond in 2006. Deze studie verschaft belangrijke ethno-ecologische informatie en dient als basis voor de implementatie van het landbeheer plan van de Wayana’s.

Ondersteuning en bevordering van de fundamentele rechten van de inheemse en marron gemeenschappen, waaronder hun recht op autonomie, identiteit, grondgebied, participatie en ontwikkeling.

landm

Vanaf 2005 assisteert ACT-Suriname, op verzoek van de Trio granman (opperhoofd), de zuidelijke inheemsen in hun strijd voor rechten op grond en natuurlijke hulpbronnen. De inheemsen en marrons van Suriname hebben nog geen formele rechten op de gronden die zij al eeuwenlang bewonen en waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn. ACT heeft onderzoeken verricht en verschillende landenrechten workshops georganiseerd met inheemse gemeenschappen, marrons, betrokken organisaties en overheidsvertegenwoordigers. Het doel van de workshops was kennisoverdracht over landenrechten in Suriname en op international gebied, discussies over de opzet van de landenrechtenwetgeving en het in kaart brengen van het proces naar de erkenning van het inheems landenrecht in Suriname.

webgps2landm3

Voedselvoorziening en -veiligheid door gezamenlijke inspanning.

Een ander doel van het Landbeheer programma van ACT Suriname is het ondersteunen van inheemsen in voedselveiligheidskwesties. In 2006 zijn verschillende dorpen in Zuid Suriname geconfronteerd met ernsitge voedseltekorten veroorzaakt door overstromingen en draagmieren plagen . ACT helpt samen met de boswachters oplossingen te vinden, zoals de inzet van biologische bestrijdingsmethoden voor gewasbescherming. Onze trainingen en workshops zijn gericht op het gebruik van kennis en middelen die kunnen anticiperen op voedselschaarste en extreme klimatologische factoren.