duurzaam1

ACT en de inheemse groeperingen van Zuidwest Suriname erkennen de bijzondere waarde van niet -hout bosproducten (NTFP’s). ACT biedt ondersteuning en onderzoek die leiden tot inkomstgenererende activiteiten voor NTFP’s en bescherming van onze biodiversiteit.

Mannen, vrouwen en kinderen van Alalapadu oogsten Braziliaanse noten (Bertholletia excelsa) tussen de maanden februari en juli . Dit vormt een aanzienlijke bron van inkomsten. De inheemsen zijn getraind in het verrichten van administratieve en boekhoudkundige taken en belangrijker nog, het afzetten van de Braziliaanse noten op de locale markt in de hoofstad Paramaribo.

Erkenning van de belangrijke rol van inheemse vrouwen; het combineren van traditionele kennis en duurzame ontwikkelingstechnieken.

Vrouwen bezitten een rijkdom aan traditionele kennis omtrent het gebruik van -niet hout bosproducten. ACT versterkt de capaciteit van de lokale vrouwen met betrekking tot duurzame landbouw en landbeheer methoden om zodoende de voedselvoorziening veilig te stellen. Door middel van training in duurzame landbouwmethoden en workshops over voeding en gezondheid, zijn de vrouwen in staat de voedingswaarde van hun oogst op hun kostgrondjes of huistuintjes te verhogen.

De vrouwen van Tepu produceerden reeds jaren gemalen peper volgens het recept van de ouderen. Met deze vrouwen ontwikkelde ACT een peperproductie aanplant, ter ondersteuning van inkomstgenererende activiteiten. ACT bouwde samen met de gemeenschap een productiefaciliteit en begeleidde de vrouwen om hun voedselzekerheid te behouden en zelfstandig hun organisatie te managen.

Mogelijkheden creëren

 Nijverheids- en -niet hout bosprodukten worden al eeuwen op traditionele wijze door de inheemse vrouwen gebruikt. Decoratieve accessoires zoals halskettingen en armbanden, en bruikbare accessoires als hangmatten en babydragers van geweven katoen en keramische produkten zijn enkele van de nijverheidsprodukten die worden gemaakt.

Act brengt lokale gemeenschappen met nationale en internationale ontwerpers in contact voor het combineren van traditionele kunstvormen met de wensen van de markt. Mannen en vrouwen uit het dorp worden daardoor geholpen een voor de markt aantrekkelijk product te vervaardigen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan alternatieve inkomsten, duurzame ontwikkeling en het behoud van zowel de biodiversiteit als unieke artistieke tradities. Als vervolg op de ontwikkeling van deze producten, begeleid Act de participatie aan lokale kunst en nijverheidsevenementen en verkoop via internet markten.