Samenwerking met Parc Amazonien de Guyane

Op dinsdag 19 september 2017 is in een bijeenkomst de basis gelegd voor een samenwerking tussen Parc Amazonien de Guyane (PAG) en het Amazon Conservation Team Suriname (ACT). Het PAG werd ingesteld in 2007 door de Franse overheid en is met een oppervlakte van 3,4 miljoen hectare (bijna de helft van het land) het grootste nationaal park van Frankrijk. Het beheer van het beschermd gebied wordt uitgevoerd in samenwerking met de tribale bevolking die een belangrijke rol vervult in het beschermen van de natuurlijke omgeving. Dit gegeven vormt het belangrijkste uitgangspunt voor het werk van het Amazon Conservation Team in Suriname.

Dominiek Plouvier, directeur ACT-Europa: “Tijdens de bijeenkomst is een convenant opgesteld waarin gezamenlijke ambities, doelstellingen en acties zijn verwoord. Er is afgesproken dat beide partijen het convenant voorleggen aan hun Raad van Bestuur waarna er een budget aan gekoppeld zal worden om de samenwerking verder te concretiseren”. De heer Claude Suzanon, voorzitter van het bestuur en Arnaud Anselin, waarnemend directeur internationale betrekkingen van PAG, geven aan dat zij blij zijn met deze stap richting het concretiseren van de lang voorgenomen samenwerking in het Guiana Schild. “We staan voor dezelfde uitdagingen en delen dezelfde belangen op een aantal gebieden. We kunnen elkaar versterken als we kennis met elkaar delen en van elkaar leren”, aldus de heer Anselin. ACT-Suriname directeur Minu Parahoe laat weten dat de details van de uitwisseling tussen beide landen in de komende periode verder uitgewerkt zullen worden. Mevrouw Parahoe: “Het partnerschap moet via uitwisseling van kennis en ervaring leiden tot effectieve oplossingen voor gedeelde uitdagingen zoals onder andere schade aan ecosystemen en het gebrek aan duurzame bronnen voor levensonderhoud”.

De multi stakeholder dialoog in de zogenaamde South Suriname Conservation Corridor is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Het Regionaal Natuurpark van Frans Guyana grenst in het zuiden aan het Parque Nacional Montanhas du Tumucumaque gelegen in Brazilië dat met een omvang van niet minder dan 3.9 miljoen hectare het grootst beschermde tropische park is in de wereld. In Zuid-Suriname is in 2015 een intentie tot samenwerken getekend voor het beschermen van 7.2 miljoen hectare bos. Een samenwerking tussen de landen draagt bij aan de bescherming van een van de grootste ecologische delen van tropisch regenwoud ter wereld.