Ken Koemoe vertrok op dinsdag 10 februari samen met Rudo Kemper van ACT naar het Matawai gebeid om te helpen bij het trainen van lokale die ethno-kaarten zullen Produceren voor de Matawai gemeenschap.
Ken Koemoe uit Kwamlasamutu behoort tot de eerste Inheemse cartografen die samen met ACT heeft gewerkt aan ethno-kaarten voor de Trio en de Wayana’s in Zuid Suriname. Ken heeft samen met ACT verschillende gebieden in kaart helpen brengen. Sommige van de oude delen van de leefgebieden van inheemsen waren moeilijk begaanbaar. Maar na het kappen van paden in het bos, waren er vaak bijzondere dingen te zien hem het harde werk deden vergeten. Oude verlaten dorpen die als het ware opgeslokt werden door het oerwoud dat zoals het leek elk stukje terrein wilde heroveren.
Nu staan deze overwoekerde plekken, naast kreken, rivieren, kostgrondjes en jachtvelden op de kaart van het Traditioneel leefgebied van de inheemsen.

 

Kek KoemoKen: “ik wil dat dit gebied behouden blijft. We hebben geen winkels hier. Als ik vlees lust moet ik jagen als ik ziek ben ga in het bos medicijnen zoeken.
We kunnen nu nog drinken uit onze kreken en rivieren. Dat moet zo blijven er moeten geen garimpeiros (Braziliaanse goudzoekers) hier komen. De overheid moet onze kaarten die we met hulp van ACT hebben gemaakt, gebruiken om ons leefgebied veilig te stellen. Een soort Indianen area of Interest.”

 

 

 

Vanaf de jaren ’90 werkt ACT Suriname samen met de Inheemsen aan het in kaart brengen van inheemse grondgebieden. De Trio’s, de grootste inheemse stam die leeft in het Zuidwesten van Oude KaartSuriname maakten de eerste landkaarten van het Suriname-Brazilië grensgebied. Dit gebeurde op basis van participatieve kartering. Geografische kenmerken, zoals dorpen, kampen, gebruiksgebieden zijn vast gelegd. Daarnaast zij ook gebieden met waardevolle biodiversiteit, bijzondere historische of spirituele waarde en economische zones zijn gemarkeerd. Om de participatie van de lokale bevolking te waarborgen zijn inheemse collega’s getraind om meer dan 5 miljoen hectare bos, met behulp van GPS technologie en relevante informatie uit de gemeenschap in kaart te brengen. De belangrijke locaties van de Trio’s zijn geïdentificeerd en na consultaties met de lokale bevolking geverifieerd. Met hulp van ACT Suriname zijn er culturele landkaarten gemaakt voor vrijwel geheel Zuid Suriname, waar de Trio en Wayana leven.
Het tribale gebruik van land en de grenzen van gebieden van de tribale volken is zeer belangrijk in de dialoog over de erkenning van landenrechten van de inheemsen en marrongemeenschappen.