ACT Suriname voert educatie-activiteiten uit in de werkgebieden in Zuid-Suriname. Dit gebeurt in overleg en in partnerschap met de lokale gemeenschappen. Daarbij wordt gestreefd naar het beschermen van milieu en natuur en het behouden van de traditionele kennis en cultuur. Het educatieprogramma ondersteunt hiermee de andere programmagebieden van ACT Suriname: biodiversiteit, gezondheid en cultuur. We spreken eerder van interculturele of etno-educatie, aangezien het educatieprogramma steeds naar raakvlakken van de culturele beleving zoekt.

Als pijlers voor etno-educatie kunnen worden genoemd:

Kinderboeken; ACT Suriname heeft twee delen ‘Dieren’ en ‘Planten’ van  de Junior Park Ranger-reeks uitgebracht. De reeks bestaat uit drie Boekenafzonderlijke maar samenhangende delen. ‘Mijn omgeving’  wordt verwacht in 2016. In de boekjes worden verplichte curriculumonderdelen van het natuuronderwijs gelinkt aan cultuur. Leerlingen in Zuid-Suriname zijn betrokken bij de ontwikkeling van de reeks en de bijbehorende posters.

Naast de Junior Park Ranger-reeks zijn de volgende boeken door ons gepubliceerd:

  • ‘Lija, Sawo & Arimi, drie vriendjes uit Eluwima’
  • ‘De leerling van de Sjamaan’
  • ‘De zon heeft ook een huis’
  • ‘Wapono Pakoro’ – een publicatie over inheemse architectuur; een beeld van de traditionele bouwkunst van de Trio en Wayana in het zuiden van Suriname.

Cultuur- en kennisoverdracht; door de stamoudsten op jongeren vindt plaats op de traditionele scholen en de officiële basisschool, terwijl de ACT-rangers ofwel Indigenous Park Guards (door ACT Suriname opgeleide jongemannen van het dorp) zich inzetten om het natuurbewustzijn te stimuleren. Dit doen ze door middel van praktische lessen over de waarde van het tropische regenwoud en het behoud van een gezond ecosysteem.

Kennisuitwisseling; over de unieke Amazone-biodiversiteit en de inheemse culturen en het stimuleren van informatiestromen met verschillende groepen in de Surinaamse samenleving. Dit wordt bevorderd door publicaties, maar ook door organisatie van of deelname aan educatie- en cultuurevenementen.

ACT Suriname neemt ook deel aan het jaarlijks terugkerende Kinderboekenfestival in verschillende districten van het land.

ACT Suriname ontwikkelt een database voor etno-biodiversiteit met daarin de wetenschappelijke benaming van dieren en planten van Suriname gekoppeld aan de Trio- en Wayanabenamingen.